fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Mundurowi

Przerwanie opieki nad dzieckiem stanowi naruszenie zasad etyki zawodowej policjanta

www.sxc.hu

Czy funkcjonariusz będący na zwolnieniu na opiekę nad chorym dzieckiem może zostawić je pod opieką innego członka rodziny, a samemu iść np. na siłownię lub wziąć udział w spotkaniu towarzyskim?

Wszystko zależy od okoliczności sprawy. Jak uznał bowiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w wyroku z 8 grudnia 2015 r. (II SA/Bd 1119/15), co do zasady fakt przebywania na zwolnieniu lekarskim z powodu opieki nad dzieckiem nie stanowi obowiązku sprawowania tej opieki przez 24 godziny na dobę. W sprawie, która się zajmował, policjantka, zostawiając dziecko pod opieką mamy, poszła na godzinę na siłownie, a innego dnia zwolnienia uczestniczyła w balu sylwestrowym. Jej postępowanie (wykorzystywanie zwolnienia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem) przełożony uznał za naruszenie zasad etyki zawodowej, za co została ukarana naganą.

Odnosząc się do godzinnej wizyty policjantki na siłowni, WSA uznał jednak, że takie jej zachowanie nie może stanowić naruszenia zasad współżycia społecznego i tym samym zasad etyki zawodowej policjanta. Należy bowiem wziąć pod uwagę zachowanie zasady proporcjonalności i realiów życia. Skoro funkcjonariuszka miała przez ten okres zapewnioną opiekę nad dzieckiem, mogła skorzystać z tej możliwości.

Jednak już udział w balu sylwestrowym sąd ocenił inaczej. Przesądziły o tym okoliczności sprawy. Otóż, jak ustalono, tej nocy policjantka miała mieć służbę. Po otrzymaniu zwolnienia poinformowała telefonicznie jednostkę, że będzie nieobecna. W związku z powyższym, ze względu na brak możliwości znalezienia zastępstwa, służba w godzinach 22–6 została zdjęta z grafika. Przełożony musiał także zmienić organizację służby w dniu następnym.

WSA uznał, iż w takiej sytuacji udział w balu stanowił naruszenie zasad etyki zawodowej policjanta. Jak podkreślił, bezsporne było, że policjantka została wyznaczona do pełnienia służby. Zatem jej udział w tym czasie w balu był postrzegany negatywnie przez inne osoby, czego dowodem był anonimowy telefon do jej jednostki z informacją o zaistniałej sytuacji. Wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego z powodu opieki nad dzieckiem w celu udziału w balu sylwestrowym stanowi zatem nadużycie, które jest postrzegane jako sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Tym bardziej że jak się wydaje, policjantka wcześniej zaplanowała wzięcie takiego zwolnienia (świadczy o tym kupienie biletów na bal z dużym wyprzedzeniem oraz niepodejmowanie przez nią żadnych prób zmiany terminu służby).

Takie zachowanie, zdaniem WSA, świadczy o dużej złej woli z jej strony i działaniu naruszającym zasady etyki zawodowej w znacznie większym stopniu, niż ustaliły to organy. Winno to spowodować konieczność rozważenia przez nie ukarania jej znacznie surowszą karą, niż została jej wymierzona, jednak biorąc pod uwagę zasadę zakazującą pogarszania sytuacji osoby skarżącej w przypadku złożenia skargi jedynie przez nią kwestia ta nie mogła być brana pod uwagę w toku dalszego postępowania.

podstawa prawna: ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jedn. DzU z 2015 r., poz. 355 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA