fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Media i internet

UKE konsultuje decyzje ws. uznania Emitela za przedsiębiorcę o znaczącej pozycji rynkowej

Na stronie www urzędu pojawiły się dwa dokumenty zakładające uznanie Emitela za podmiot o znaczącej pozycji rynkowej na rynku dosyłania sygnału telewizyjnego i radiowego.

Jak podaje UKE, prezes urzędu uznał za zasadne nałożyć na Emitel w obu obszarach sześć obowiązków: dostępu, niedyskryminacji, przejrzystości, rachunkowości regulacyjnej, ustalania opłat w oparciu o ponoszone koszty oraz oferty ramowej.

W dokumentach UKE podkreśla, że Emitel jest obecnie jedynym podmiotem zdolnym do świadczenia usługi transmisji programów radiofonicznych/treści telewizyjnych w oparciu o własną infrastrukturę na terenie całego kraju. - Nieliczni konkurenci EmiTela na analizowanym rynku właściwym nie są w posiadaniu dostępu do infrastruktury, którą byliby w stanie zastąpić infrastrukturę spółki w zakresie pokrycia obszaru całego kraju przy spełnieniu wysokich wymogów jakościowych jakie stawiają nadawcy radiowi (w szczególności mowa tu o obiektach nadawczych wysokiej mocy, obiektach usytuowanych w terenach trudno dostępnych, o dużej wysokości względnej i bezwzględnej) i w sposób efektywny ekonomicznie. Najsilniejszą pozycję na rynku właściwym posiada EmiTel, której wysoki udział w rynku pod względem osiąganych przychodów z transmisji programów radiofonicznych nie uległ zasadniczej zmianie od 2010 r. – podaje urząd w analizie sytuacji na rynku dosyłu sygnału radiowego. A w przypadku telewizji pisze: - EmiTel jest „operatorem technicznym" ogólnopolskich multipleksów cyfrowych: MUX1, MUX2, MUX3, MUX4 i MUX8. Konkurencję EmiTel znajduje jedynie w ramach transmisji programów w cyfrowych multipleksach lokalnych (EmiTel obsługuje jeden z siedmiu cyfrowych multipleksów lokalnych - MUXL3).- Analiza tego kryterium wskazuje, że poziom konkurencji potencjalnej i realnej na krajowym hurtowym rynku świadczenia usługi transmisji programów radiofonicznych w celu dostarczania treści radiofonicznych/treści użytkownikom końcowym jest niski – konstatuje UKE.

Na zabranie udziału w konsultacjach projektu obu decyzji branża ma teraz 30 dni. Od decyzji UKE można się odwołać do Sądu Okręgowego w Warszawie w dwa tygodnie od jej otrzymania.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA