fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Innowacje

Od badań wprost do rynku

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozdysponuje 500 mln zł z programu Inteligentny rozwój w ramach działania „Badania na rynek”
Bloomberg
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpocznie dzielenie nowej puli pieniędzy unijnych dla firm od swych najważniejszych dotacji.

– W Programie Operacyjnym Inteligentny rozwój (PO IR), który w okresie 2014–2020 zastąpił „Innowacyjną gospodarkę" będziemy wdrażać instrumenty finansowe dla przedsiębiorców bliskie rynkowi. Będzie to w szczególności nowy mechanizm „Badania na rynek" (poddziałanie 3.2.1 PO IR), z którego będziemy wspierać innowacje co najmniej na skalę kraju, jako wynik prac badawczo-rozwojowych (B+R) – mówi „Rzeczpospolitej" Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Jak tłumaczy, instrument umożliwi faktyczne wdrożenie opracowanych pomysłów i wprowadzenie oferty na rynek. Głównym celem tych dotacji jest bowiem podniesienie innowacyjności i konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez umożliwienie im wdrożenia wyników prac B+R w celu wprowadzenia na rynek nowych produktów i usług. – Udostępnienie wsparcia publicznego w tym obszarze jest istotne także z uwagi na brak na rynku komercyjnym instrumentów finansowych obejmujących ryzykowne inwestycje dotyczące wdrożeń prac B+R – dodaje szefowa PARP.

Konkurs za pasem

Od konkursu na te dotacje PARP zamierza rozpocząć podział pieniędzy europejskich pozostających w jej gestii w ramach PO IR (1,87 mld euro). Zgodnie z harmonogramem tegorocznych konkursów w PO IR, zatwierdzonym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, konkurs ma być ogłoszony w lipcu. Jak się dowiedziała „Rzeczpospolita", Agencja zamierza go ogłosić 31 lipca. Nabór wniosków o dofinansowanie od firm (w formie elektronicznej) rozpocznie się w sierpniu, a skończy we wrześniu br.

Zważywszy na to, że w okresie 2014–2020 na te granty PARP ma ponad 1 mld euro, a więc ponad 4 mld zł, to już budżet pierwszego konkursu będzie duży i wyniesie 500 mln zł.

Za te pieniądze przedsiębiorcy będą mogli sfinansować przedsięwzięcia inwestycyjne polegające na wdrożeniu wyników prac B+R (przeprowadzonych przez firmy lub przez nie nabytych). Będą też mogli pozyskać dofinansowanie na eksperymentalne prace rozwojowe oraz doradztwo.

Największa pula

W zgodnej ocenie ekspertów z firm doradczych są to najciekawsze granty, jakimi będzie teraz dysponować PARP. A zdaniem Mirosława Marka, wiceprezesa firmy doradczej DGA, byłego prezesa PARP, konkurs ten będzie wręcz prawdziwym otwarciem nowej puli pomocy dla firm. Bo co prawda Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło już trzy konkursy (tzw. szybka ścieżka, Demonstrator i Innolot) dotyczące B+R, to jednak dopiero „Badania na rynek" są pierwszymi pieniędzmi z budżetu Unii Europejskiej na lata 2014–2020 na projekty inwestycyjne firm.

Firmy będą z nich mogły sfinansować budowę nowych lub rozbudowę istniejących zakładów produkcyjnych w różnych branżach gospodarki. Kwoty dofinansowania, o jakie powalczą, to maksymalnie 450 tys. zł na część badawczą, 500 tys. zł na część doradczą oraz 20 mln zł na część badawczą, doradczą i inwestycyjną.

Opinia

Ewa Bojańczyk, wicedyrektor ds. Unii Europejskiej w mBanku

„Badanie na rynek" to kontynuacja finansowania innowacji produktowych. W programie „Inteligentny rozwój" projekty muszą się wpisywać w tzw. krajowe inteligentne specjalizacje, a podejście do innowacji kładzie nacisk na nowatorskie rozwiązania. Z uwagi na fakt, że dotacje na wdrożenie innowacji będą dostępne jedynie dla firm z sektora MŚP, w rozmowach z klientami bardzo dużo czasu poświęcamy na analizę struktury powiązań między podmiotami. Błędna deklaracja wielkości przedsiębiorstwa to nie tylko źle wyliczona kwota dofinansowania, ale też czasem brak możliwości wsparcia inwestycji. Kredyt na finansowanie projektów unijnych oferowany przez mBank posiada trzy elementy składowe: kredyt krótkoterminowy do wysokości kwoty dotacji wypłacanej w trybie refundacyjnym – czyli część pomostowa, kredyt długoterminowy na pozostałe koszty projektu – to część inwestycyjna, oraz umowę cesji należności, która stanowi rekomendowaną formę zabezpieczenia części pomostowej. W przypadku dostępności środków w ramach linii Europejskiego Banku Inwestycyjnego dla kredytu na okres dwóch–ośmiu lat istnieje możliwość obniżenia marży odsetkowej o 0,4 pkt proc. rocznie. Wykorzystując ww. „kredyt UE", przedsiębiorca może kompleksowo udokumentować źródła finansowania inwestycji z uwzględnieniem środków własnych oraz zewnętrznych, co w „Badaniu na rynek" będzie skutkować dodatkowym punktem w ocenie merytorycznej projektu.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA