fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Gmina dofinansuje wymianę pieca bez podatku

Adobe Stock
Mieszkańcy nie zapłacą PIT, jeśli gmina zwróci im koszt wymiany ogrzewania czy podłączenia do kanalizacji.

Przepisy podatkowe przewidują wiele zachęt do inwestowania w ekologiczne rozwiązania. Skorzystają z nich jednostki samorządu terytorialnego i sami mieszkańcy.

Potwierdzeniem może być najnowsza interpretacja skarbówki w sprawie gminy, która udziela mieszkańcom dotacji celowych na wymianę starych źródeł ciepła, by poprawić jakość powietrza.Dotacja przysługuje na zakup i montaż nowego pieca. Przekazywana jest w formie zwrotu poniesionych i udokumentowanych kosztów realizacji zadania po jego zakończeniu. Kwota dofinansowania wynosi 50 proc., ale nie więcej niż 4 tys. zł.

Gmina zapytała, czy mieszkańcy mają z tego tytułu przychód, a ona sama musi wystawić im informację PIT-11. Otrzymała potwierdzenie, że nie. Mieszkańcy mogą w tej sytuacji skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o PIT. Przepis te stanowi, że wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

"Udzielane przez gminę osobom fizycznym dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła stanowić będą dla tych osób przychód z innych źródeł, określony w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT, korzystający jednak ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 tej ustawy" - czytamy w interpretacji.

To oznacza, że wnioskodawca nie musi jako płatnik sporządzać dla tych osób informacji PIT-11.

Podobną odpowiedź (interpretacja nr 0115-KDIT2-2.4011. 200.2019.2.BK) otrzymała inna gmina, która przyznaje mieszkańcom dotacje celowe na realizację przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. Mogą otrzymać na ten cel do 10 tys. zł. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że przysługuje im zwolnienie z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 tej ustawy o PIT. Przypomniał, że konieczne jest spełnienie dwóch warunków. Zwolnienie zależy od źródła finansowania dotacji (tj. pochodzenia środków przeznaczonych na dotację) oraz od tego, czy przyznawane świadczenie jest dotacją w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.

Numer interpretacji: 0115-KDIT2-2.4011.272.2019.1.BK

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA