fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ekonomia

Spory spadek zysku PKO BP

Bloomberg
Wynik netto za I kwartał okazał się nieco niższy od prognoz i spadł ze względu na dodatkowe odpisy nie tylko wynikające bezpośrednio z pandemii koronawirusa.

PKO BP miał w I kwartale 503 mln zł zysku netto, czyli o 5,4 proc. mniej niż zakładała średnia prognoz. Rezultat ten oznacza spadek rok do roku o 42 proc. a wobec poprzedniego kwartału o 30 proc. Główny powód osłabienia wyników – mimo wciąż dobrego wzrostu dochodów – to zawiązane dodatkowe rezerwy i wzrost kosztów. Negatywnie na wynik netto w kwocie 228 mln zł wpłynął odpis ze względu na pandemię koronawirusa, 90 mln zł odpis na Bank Pocztowy i 219 mln zł łącznie na oba wyroki TSUE (85 mln zł rezerwa dotycząca spraw frankowych i 138 mln zł dotycząca zwrotu prowizji za spłacone przed czasem kredyty konsumenckie), 55 mln zł wyniósł wpływ przeszacowania pakietu akcji Visy.

- Biorąc pod uwagę sezonowość i konieczność utworzenia rezerw na COVID-19, dodatkowe koszty związane z pandemią, koszty wynikające z orzeczeń TSUE (to może być już ostatni kwartał tak wysokich rezerw z tego tytułu), odpisy na aktywa finansowe, to wyniki PKO BP nie były złe. Wzrost wyniku odsetkowego był wyższy niż u konkurentów, przyrost wolumenów ukształtował się w okolicach średniej. Niższe niż w innych bankach były odpisy na rezerwy (dzięki m.in. wyższemu wskaźnikowi pokrycia NPL). Na tle konkurentów negatywnie wyróżnia się natomiast wyższy przyrost kosztów działalności. Wskaźnik P/E dla rezultatów kw. wyniósł 13,7 czyli nisko – ocenia Marcin Materna, dyrektor działu analiz Millennium DM.

Wynik z odsetek wyniósł 2,7 mld zł, zgodnie z prognozami, czyli urósł przez rok o 10 proc., a kwartalnie o 3 proc. Marża odsetkowa banku spadła do 3,39 proc. z 3,42 proc. pod koniec 2019 roku.

Wynik z opłat i prowizji okazał się o 13 proc. wyższy od prognoz, urósł odpowiednio o 6 proc. i 15 proc. Bank podał, że od I kwartału 2020 roku prowizje z tytułu wymiany walut przez klientów, wcześniej ujmowane w wyniku z pozycji wymiany, zostały przeklasyfikowane do wyniku prowizyjnego. Wzrost prowizji maklerskich w I kwartale związany był ze zmianą struktury obrotu akcjami - ponad dwukrotnym wzrostem obrotów klientów detalicznych oraz silnym popytem na obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa.

Koszty działania urosły jednak szybciej niż w poprzednich okresach, ale okazały się zgodne z prognozami. Wyniosły 1,84 mld zł, o 9 proc. więcej niż rok temu i 19 proc. więcej niż w poprzednim kwartale (wzrost kwartalny wynika z opłacania teraz składek na Bankowy Fundusz Gwarancyjny).

Odpisy kredytowe wyniosły 692 mln zł, czyli były zgodne z oczekiwaniami. Urosły przez rok o prawie 110 proc. a kwartalnie o 121 proc. Kwartalny koszt ryzyka to 0,82 proc., a bez uwzględnienia COVID-19 wyniósłby 0,48 proc. W IV kwartale 2019 r. koszt ryzyka wynosił 0,37 proc.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA