fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Edukacja i wychowanie

Egzamin ósmoklasisty 2021 - wyniki: 60 proc. z polskiego, 47 proc. z matematyki

Egzamin ósmoklasisty.
PAP/Lech Muszyński
Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała w piątek wstępne dane o wynikach egzaminu ósmoklasisty w 2021 r.

Uczniowie ósmych klas szkół podstawowych, którzy w maju przystąpili do obowiązkowego egzaminu ósmoklasisty, za rozwiązanie zadań z języka polskiego uzyskali średnio 60 proc. punktów możliwych do otrzymania, a z matematyki – 47 proc.

Ósmoklasiści musieli przystąpić także do pisemnego egzaminu z języka obcego. Średni wynik uzyskany z egzaminu z angielskiego - najczęściej wybieranego języka obcego - to 66 proc. punktów, z niemieckiego – 49 proc., z rosyjskiego – 57 proc., z francuskiego – 79 proc., z hiszpańskiego – 69 proc. i z włoskiego – 77 proc.

Czytaj także:

Jak czytamy w dokumencie opublikowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, wyniki tegorocznego egzaminu pokazują, że uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniem z języka polskiego, które sprawdzało umiejętność odbioru tekstu kultury i wykorzystania zawartych w nim informacji. Z matematyki uczniowie wykazali się umiejętnością dobierania modelu matematycznego do sytuacji praktycznej – analizowania prostego doświadczenia losowego oraz obliczania prawdopodobieństwa zdarzenia losowego określonego w tym doświadczeniu.

Na egzaminie z języka obcego nowożytnego ósmoklasiści rozwiązujący zadania z języka angielskiego najlepiej poradzili sobie z zadaniem zamkniętym sprawdzającym znajomość funkcji językowych. Dla uczniów, którzy przystąpili do egzaminu z języka niemieckiego, najłatwiejsze okazały się zadania zamknięte sprawdzające znajomość funkcji językowych oraz umiejętność znajdowania określonych informacji w tekście pisanym.

Egzamin wskazał również umiejętności, które ósmoklasiści opanowali słabiej. Jak podaje CKE,  z języka polskiego trudność sprawiło uczniom między innymi zadanie z zakresu kształcenia literackiego sprawdzające umiejętność rozpoznania rodzaju literackiego, jakim jest epika,i określenia jej charakterystycznych cech. Z matematyki trudne okazało się zadanie otwarte, którego rozwiązanie wymagało stworzenia strategii rozwiązania problemu geometrycznego. W przypadku języka angielskiego najtrudniejsze dla ósmoklasistów było zadanie otwarte sprawdzające znajomość środków językowych, natomiast uczniowie przystępujący do egzaminu z języka niemieckiego najniższe wyniki uzyskali za zadanie otwarte sprawdzające znajomość funkcji językowych. W języku angielskim, jak i niemieckim, trudne było także zadanie otwarte sprawdzające umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA