fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Edukacja i wychowanie

Rekrutacja do przedszkoli: brak definicji "dziecko" i "rodzina"

Fotorzepa, Kuba Kamiński
- Brak definicji „dziecka" oraz „rodziny" w ustawie o systemie oświaty – przy jednoczesnym dość zróżnicowanym określaniu tych pojęć na gruncie innych ustaw – powoduje problemy interpretacyjne dla organów dokonujących rekrutacji do przedszkoli – zauważa Rzecznik Praw Dziecka. W wystąpieniu zwraca się do Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej o uzupełnienie projektu nowelizacji ustawy.

W wystąpieniu zwraca się do Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej o uzupełnienie projektu nowelizacji ustawy.

Marek Michalak apelował o rozwiązanie problemu już w 2015 r. Zgodnie z przyjętą definicją pojęcia „wielodzietności rodziny", w ustawie wskazano, że jest to rodzina wychowująca troje i więcej dzieci. Ustawa nie definiuje natomiast terminów „rodzina" ani „dziecko", których to pojęć użyto przy definiowaniu „wielodzietności rodziny". Nie zawiera również odesłania w tym zakresie do żadnego innego aktu prawnego.

Rzecznik Praw Dziecka proponuje uzupełnienie projektu poprzez dodanie do art. 1 pkt 13a, w którym w art. 20b po pkt 2 dodaje się pkt 3 i pkt 4, określające definicje legalne pojęć: „rodzina" i „dziecko".

W tym samym wystąpieniu do MEN Rzecznik odnosi się do innych propozycji zawartych w projekcie nowelizacji. Pozytywnie ocenia fakt, iż projekt uwzględnia w szerszym niż dotychczas zakresie zapewnienie uczniom z niepełnosprawnością podręczników i materiałów oraz określa regulacje wprowadzające przepisy nakładające na samorządy obowiązek publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej kwot dotacji oraz przewidywanej liczby dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz każdych aktualizacji tych informacji.

Źródło: Rzecznik Praw Dziecka
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA