fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Edukacja i wychowanie

Coventry University we Wrocławiu - pierwsza zagraniczna uczelnia otwiera filię w Polsce

Adobe Stock
Choć zagraniczne szkoły coraz częściej interesują się Polską, to jednak nasze uczelnie chętniej otwierają filie w innych państwach.

We wrześniu 2020 r. z wykładami na studiach licencjackich ruszy - jako pierwsza zagraniczna uczelnia w Polsce - Uniwersytet Coventry. Udało się mu zdobyć zgodę ministra.

O zagraniczne uczelnie w Polsce zabiegają samorządy.

– Otwarcie filii Coventry University niewątpliwie stwarza możliwości rozwoju dla Wrocławia. Należy pamiętać, że ta szkoła wyższa znajduje się w gronie 100 najlepszych uniwersytetów w Europie pod względem jakości i warunków nauczania – mówi Krzysztof Szłapka z biura prasowego urzędu. I dodaje, że dzięki powiązaniom z wiodącymi firmami i organizacjami w różnych krajach i branżach, studenci mają dostęp do staży oraz międzynarodowej wymiany, co zapewnia wzrost szans na ich zatrudnienie po ukończeniu studiów.

Coventry University będzie kształcił na studiach pierwszego stopnia. Na studia podyplomowe można wybrać się z kolei do Warszawy na College of Europe.

Ze statystyk Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynika, że na razie zagraniczne szkoły wyższe nie są szczególnie zainteresowane otwieraniem filii w Polsce. A polskie uczelnie wręcz przeciwnie. Aż 13 szkół wyższych ma przynajmniej jedną filię lub oddział za granicą. Część z nich kształci na kilku kierunkach.

– W ciągu ostatnich pięciu lat wpłynęło siedem wniosków w sprawie utworzenia filii uczelni zagranicznej w Polsce. Jedynie trzy z nich spełniały warunki formalne. Dwa postępowania zakończyły się wydaniem decyzji pozytywnej –mówi Katarzyna Zawada, rzecznik prasowy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zagraniczny biznes

Dla porównania, w tym samym czasie polskie uczelnie otrzymały 24 uprawnienia do prowadzenia studiów za granicą RP. Uczą się w nich przede wszystkim polscy emigranci.

– Filie Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Londynie i Brukseli to odpowiedź na zapotrzebowanie tamtejszej Polonii, w szczególności młodych emigrantów, pragnących obok pracy zarobkowej zainwestować w siebie, podwyższając kwalifikacje zawodowe – mówi Anna Bakulin-Jandy z działu rekrutacji i marketingu szkoły.

Dla Polonii

Jedyną uczelnią publiczną, która ma zagraniczną filię, jest Uniwersytet w Białymstoku.

– Powołanie wyższej uczelni kształcącej młodzież w języku ojczystym było jednym z najważniejszych postulatów mieszkających na Litwie Polaków. Co roku ponad 100 absolwentów szkół polskich na Litwie podejmuje studia na kierunku: ekonomia I i II stopnia, informatyka czy europeistyka – mówi Katarzyna Dziedzik, rzecznik prasowy Uniwersytetu w Białymstoku. I dodaje, że studenci nie płacą za naukę. Koszty zajęć pokrywa UwB. Studenci partycypują za tylko w kosztach wynajęcia sal.

13 uczelni działających w Polsce ma uprawnienia do kształcenia poza granicami RP

1,2 mln osób kształciło się na polskich uczelniach w zeszłym roku akademickim

Na polskiej uczelni można studiować też w Wiedniu i Ostrawie, Dublinie i w Łucku, w Vsetinie i w Pradze. Nasze szkoły wyższe działają również w Sewilli, Ostravie, we Lwowie i w Bratysławie. Przede wszystkim kształci się pedagogów, psychologów i ekonomistów.

Zgodnie z prawem utworzenie za granicą zamiejscowej jednostki organizacyjnej uczelni wymaga pozwolenia ministra szkolnictwa wyższego, wydanego w drodze decyzji administracyjnej, po uzyskaniu pozytywnej opinii MSZ. Uczelnie zagraniczne też potrzebują zgody ministra nauki i szkolnictwa wyższego, by otworzyć filię w Polsce. Minister wydaje ją po zasięgnięciu opinii MSZ i Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA