fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Cudzoziemcy

Służby dostaną więcej czasu na sprawdzenie cudzoziemca przed przyjazdem do Polski

Nie będzie domniemania, że przyjazd obcokrajowca do Polski nie stanowi zagrożenia.

Straż Graniczna, Policja i ABW będą miały więcej czasu na sprawdzenie cudzoziemca. Projekt nowelizacji ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP zakłada, że służby będą miały 30, a nie siedem dni na przekazanie do Urzędu ds. Cudzoziemców informacji o tym, czy wjazd cudzoziemca do Polski i jego pobyt na naszym terytorium nie stanowi zagrożenia dla obronności, bezpieczeństwa i porządku publicznego. W wyjątkowych sytuacjach termin ten będzie można przedłużyć maksymalnie o 14 dni.

Służby nie poprzestaną na milczeniu, gdy nie wykryją zagrożenia. Z przepisów zniknie bowiem domniemanie, że cudzoziemiec nie stwarza zagrożenia, jeśli do Urzędu ds. Cudzoziemców nie wpłynie inna informacja.

Projekt przewiduje zmianę przepisów wprowadzonych wrześniową nowelizacją ustawy. Późniejsze ustalenia na szczeblu unijnym dały państwom członkowskim więcej czasu na przeprowadzenie relokacji, czyli przeniesienia obcokrajowców z Włoch i Grecji. Państwa UE mają na to dwa miesiące od momentu poinformowania o liczbie osób do relokacji.

W projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie relokacji cudzoziemców zaplanowano, że będzie ich w tym roku 400.

Koszty związane z relokacją uchodźców w 2016 r. oszacowano wstępnie na ponad 10 mln zł. Są to m.in. wydatki związane z delegowaniem oficerów łącznikowych do Włoch i Grecji wraz z tłumaczem, z weryfikacją tożsamości cudzoziemców, a także z zatrudnieniem dodatkowych pracowników. Środki te zostaną przeznaczone też na pomoc materialną.

Część wydatków poniesionych przez Polskę zostanie zrefundowana przez UE. Na każdego relokowanego otrzymamy z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji 6 tys. euro.

—kwa

etap legislacyjny: konsultacje społeczne

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA