fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Budżet i Podatki

KE: dobry czas na ograniczanie deficytu

123RF
Polska dostała łagodne ostrzeżenie w sprawie deficytu budżetowego. Bruksela przedstawiła w poniedziałek tzw. semestr europejski, czyli rekomendacje dla państw członkowskich dotyczące polityki gospodarczej.

Na tle innych państw Polska wypada dobrze: mamy wysoki wzrost i brak jest natychmiastowych ryzyk dla równowagi gospodarczej. Ale w dłuższym terminie mogą pojawić się problemy.

KE zwraca uwagę, że Polska nie wykorzystuje dobrej koniunktury do obniżania deficytu budżetowego. Mimo iż jest on ciągle poniżej 3 proc. PKB, to jednak jest zbyt wysoki. – Po stronie fiskalnej nie widzimy natychmiastowych zagrożeń. Natomiast jeśli rząd nie podejmie działań, to mogą się one pojawić w 2018 roku – powiedział Pierre Moscovici, unijny komisarz ds. gospodarczych.

Komisja zaleca, żeby w 2018 roku wydatki budżetowe netto (z wyłączeniem tych refinansowanych z unijnych funduszy oraz płatności odsetkowych) nie rosły szybciej niż o 3,7 proc. To ma w przybliżeniu odpowiadać zmniejszeniu tzw. deficytu strukturalnego, czyli deficytu finansów publicznych oczyszczonego z wahań cyklicznych, o 0,5 pkt proc. Jeśli Polska się do tego nie dostosuje, to wtedy KE może wszcząć procedurę dotyczącą nieprzestrzegania wytycznych budżetowych. Jednak nie wiąże się ona z żadnymi sankcjami, inaczej niż klasyczna procedura nadmiernego deficytu, uruchamiana gdy deficyt sektora finansów publicznych przekracza 3 proc. PKB.

Innym zarzutem Komisji jest powszechne stosowanie obniżonych stawek VAT, których skala jest w Polsce najwyższa w całej UE. Komisja pozytywnie natomiast ocenia wysiłki rządu na rzecz większej ściągalności VAT i widzi potencjał uzyskania większych przychodów z tego tytułu.

Tradycyjnie jak co roku w swojej ocenie KE ma zastrzeżenia do zbyt niskiej aktywności zawodowej Polaków. Zwraca uwagę na konieczność zwiększenia udziału kobiet w rynku pracy, ludzi o niskich kwalifikacjach i osób starszych. – Problemem wielu państw UE jest starzejące się społeczeństwo. Na to trzeba reagować podnoszeniem ustawowego wieku emerytalnego. Polska wybrała inną drogę – powiedziała Marianne Thyssen, unijna komisarz ds. zatrudnienia i spraw społecznych. Według niej stwarza to zagrożenie dla równowagi systemu emerytalnego, a także wysokości wypłat przyszłych emerytur. Dlatego w sytuacji, gdy rząd nie zamierza podnosić ustawowego wieku przejścia na emeryturę, Komisja zachęca przynajmniej do podnoszenia wieku faktycznego.

Można to robić poprzez umożliwienie emerytom pracy na część etatu, podnoszenie kwalifikacji osób starszych czy tworzenie innych zachęt do pozostawania dłużej na rynku pracy. Doradza także likwidowanie specjalnych schematów emerytalnych dla rolników czy służb mundurowych.

Wreszcie trzecią konkretną rekomendacją Komisji jest usunięcie barier dla inwestycji, szczególnie w transporcie, a szczególnie w sektorze kolejowym. To też tradycyjny zarzut Komisji. Pozytywnie oceniono natomiast wysiłki rządu w znoszeniu barier dla inwestycji w energetyce czy budownictwie.

Wiosenne rekomendacje

Co roku na wiosnę Komisja Europejska publikuje rekomendacje dla państw członkowskich w ramach tzw. semestru europejskiego. Pokazują one, jak osiągnąć wzrost gospodarczy, wzrost zatrudnienia i inwestycji przy zachowaniu równowagi w finansach publicznych. Ćwiczenie powtarzane jest co rok i ma pokazać, czy dokonuje się postęp. Tym razem liczba rekomendacji dla Polski jest mniejsza niż rok temu.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA