fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Bezpłatna pomoc prawna

Prawnik Pro Bono - czekamy na zgłoszenia kandydatów do tytułu

www.sxc.hu
Do końca lutego można nadsyłać zgłoszenia kandydatów do tytułu Prawnik Pro Bono.

Po raz 14. wybieramy laureata konkursu „Prawnik pro bono". Jego organizatorami są Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych oraz „Rzeczpospolita". Cel jest szczytny. W ten sposób chcemy nagradzać i promować prawników, którzy bezpłatnie pomagają innym, zarówno osobom fizycznym, organizacjom społecznym, jak i instytucjom. Mogą to być także ludzie, którzy wnieśli wkład w rozwój działalności dobroczynnej lub biorą udział w programach o charakterze edukacyjnym czy szkoleniowym. Kandydat do tego tytułu powinien być osobą fizyczną, mieć wyższe wykształcenie prawnicze oraz mieszkać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Katalog osób mogących zgłaszać nominacje jest szeroki. Mogą to być osoby fizyczne oraz prawne, w tym samorządy zawodów prawniczych, organizacje pozarządowe, instytucje państwowe i samorządowe.

Zgłoszenie może być nadesłane pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych ul. Szpitalna 5 lok. 5, 00-031 Warszawa z dopiskiem: Konkurs Prawnik PRO BONO. Kandydatów można też zgłosić drogą mailową. Należy wtedy zeskanować wypełniony formularz wraz z podpisem i przesłać na adres biuro@centrumprobono.pl.

W skład kapituły konkursu wchodzą prezesi m.in.: Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, rzecznik praw obywatelskich.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA