fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Banki

Pekao powyżej oczekiwań

Fotorzepa, Andrzej Bogacz
Drugi co do wielkości bank w Polsce zanotował nieco lepszy od prognozowanych wynik netto w IV kwartale za sprawą wyższych wyników odsetkowych i prowizyjnych oraz sprzedaży NPL.

Wynik netto Pekao w IV kwartale 2017 ukształtował się o 9 proc. powyżej oczekiwań rynkowych. Spółka zarobiła w tym okresie 1054 mln zł (+113 proc. r/r) przy średnich prognozach rynkowych na poziomie 964 mln zł. Wynik ten jest dwukrotnie wyższy niż zwykle i dzięki temu w całym udało się wypracować rekordowe 2,48 mld zł w całym 2017 r., czyli o prawie 9 proc. więcej niż rok wcześniej.

W dużej mierze duży wzrost zysku to zasługa zdarzeń jednorazowych. Głównie chodzi o przejęcie pozostałych 51-proc. udziałów w TFI Pioneer za blisko 590 mln zł (transakcja ujawniła rynkową wartość dotychczas posiadanych przez Pekao 49 proc. udziałów w Pioneerze, więc przeszacownie ich wyceny podbiło wynik na poziomie skonsolidowanym o około 400 mln zł brutto). Poza tym bank zanotował dodatkowy zysk ze względu na sprzedaż portfela kredytów zagrożonych, co przyniosło ok. 100 mln zł (NPL). Oczyszczony o zdarzenia jednorazowe zysk operacyjny w IV kwartale urósł przez rok o prawie 6 proc.

- Nieco lepszy od oczekiwań wynik netto to skutek wyższych przychodów ze sprzedaży NPL – komentuje Marcin Materna, dyrektor działu analiz Millennium DM. W IV kwartale wynik odsetkowy wzrósł o 7 proc. r/r, ukształtował się na poziomie powyżej oczekiwań rynkowych. Marża odsetkowa nie zmieniła się w stosunku III kwartału i wyniosła 2.8 proc. (+0.02 pp r/r). Wynik z tytułu prowizji ukształtował się na poziomie wyższym o 0.8 proc. niż w 2016 roku, był on wyższy od oczekiwań rynkowych. Powtarzalne zyski z operacji finansowych, wymiany i pozaoperacyjne były wyższe od wypracowanych w poprzednich okresach (skutek m.in. transakcji na NPL).

Wzrosły koszty działalności. Wydatki banku ukształtowały się na poziomie wyższym od analogicznej pozycji z 2016 roku (+2.0 proc. r/r – wydatki byłyby wyższe gdyby nie zmiana metodologii uznawania kosztów BFG, poprawiająca statystyki II, III i IV kwartału) i były wyższe od oczekiwań rynkowych (bank tłumaczy, że w dużej mierze jest to efekt zamknięcia 66 placówek w IV kwartale). W tym okresie Pekao zanotował znormalizowany wzrost przychodów o 14.8 proc. r/r (+6.9 proc. bez transakcji na NPL) – wynik operacyjny poprawił się w ciągu roku o 27.0 proc.. Współczynnik koszty/dochody (bez podatku bankowego) wyniósł 36.7 proc. i był niższy niż w III kw. 2017 roku o 2.0pp (-12.6pp r/r). ?

Bank zawiązał w IV kwartale rezerwy w wysokości 0,5 proc. wartości portfela w stos. rocznym, ich wysokość ukształtowała się na poziomie powyżej oczekiwań rynkowych (+43.9 proc. kw./kw.). Udział NPL w portfelu w IV kwartale spadł o 0.6 pp i wyniósł 5.4 proc. przy wzroście wskaźnika pokrycia o 2.2pp do 74.4 proc.

Roczna zmiana wartości kredytów i depozytów wyniosła w Pekao +7.9 proc. i +6.1 proc. Kwartalne zmiany to odpowiednio +2.2 proc. i +7.3 proc. Kluczowe kredyty detaliczne wzrosły 14,4 proc. rok do roku, do 57,4 mld zł, oraz kwartalnie o 3,3 proc. Kredyty dla przedsiębiorstw wzrosły odpowiednio o 7,1 proc. i 2,2 proc., do poziomu 59,3 mld zł.

- Wszystkie kluczowe linie biznesowe Banku osiągnęły lepsze rezultaty niż w roku ubiegłym. Realizujemy dynamiczny wzrost i umacniamy pozycję rynkową w kluczowych segmentach bankowości detalicznej, jesteśmy liderem bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej, nasz segment MŚP również dynamicznie się rozwija. Konsekwentnie realizujemy naszą strategię, wprowadzając nową ofertę produktową poprawiając jakość usług i efektywność biznesu. W 2018 roku szykujemy szereg inicjatyw biznesowych, które w połączeniu z konsekwentną realizacją strategii pozwolą nam osiągnąć dwucyfrową dynamikę zysku w 2018 r. – mówi Michał Krupiński, prezes Pekao.

- Wynik netto Pekao był wyższy od oczekiwań rynkowych. Przy nieco lepszych niż prognozy dochodach odsetkowych i prowizyjnych, był to jednak skutek wyższych niż prognozy przychodów pozaoperacyjnych. Kolejną pozycją która zwiększyła zysk było przeszacowanie wartości udziałów w posiadanych spółkach. Niekorzystnie na rezultaty wpłynęły natomiast wzrost kosztów oraz odpisów na rezerwy (+414 mln zł netto). Na stosunkowo dobrym poziomie utrzymały się dynamiki wolumenów. Rezultat banku oceniamy jako niezły, aczkolwiek wciąż odbiegający od tego co prezentują konkurenci. Roczny współczynnik P/E dla wyników wyniósł w IV kwartale ok. 16.0 (znormalizowany) czyli nieco mniej niż u konkurentów – komentuje Materna.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA