fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Już obowiązują od 14 listopada 2019 r.

• ustawa z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (DzU z 30 października 2019 r., poz. 2087)
• rozporządzenie ministra zdrowia z 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (DzU z 30 października 2019 r., poz. 2091)
• rozporządzenie ministra finansów, inwestycji i rozwoju z 18 października 2019 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród otrzymanych przez Powstańców Warszawskich (DzU z 30 października 2019 r., poz. 2092)
• rozporządzenie ministra zdrowia z 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych (DzU z 30 października 2019 r., poz. 2094)
• rozporządzenie ministra zdrowia z 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (DzU z 30 października 2019 r., poz. 2095)
• rozporządzenie ministra zdrowia z 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki (DzU z 30 października 2019 r., poz. 2096)
• rozporządzenie ministra zdrowia z 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (DzU z 30 października 2019 r., poz. 2097)
• rozporządzenie ministra zdrowia z 16 października 2019 r. w sprawie Krajowego Rejestru Ablacji Podłoża Arytmii (DzU z 30 października 2019 r., poz. 2098)
• ustawa z 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (DzU z 13 listopada 2019 r., poz. 2194)
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA