Adwokaci

Adwokatura: zryczałtowane koszty postępowania dyscyplinarnego

Fotolia
Naczelna Rada Adwokacka przyjęła uchwałę w sprawie określenia wysokości zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego.

Wysokość zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego, które ponosi obwiniony w razie skazania, Naczelna Rada Adwokacka ustaliła na kwotę:

- 1 000 zł za dochodzenie dyscyplinarne,

- 1 000 zł za postępowanie przed sądem dyscyplinarnym I instancji,

- 1 000 zł za postępowanie przed sądem II instancji.

W uzasadnionych wypadkach sąd kierując się zasadami słuszności może zwolnić obwinionego, który został skazany od obowiązku ponoszenia zryczałtowanych kosztów postępowania w całości lub w części albo podwyższyć wysokość tych kosztów nie więcej niż do kwoty 3 000 zł za każdy etap, o którym mowa w art. 95c pkt. 1 i 2 poa.

Jeżeli jednym orzeczeniem ukarano dwóch lub więcej obwinionych, wysokość zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego określa się odrębnie dla każdego z obwinionych.

Źródło: rp.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL