Do Biura RPO wpłynęła skarga Bożeny Janickiej, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia, skupiającego lekarzy rodzinnych, dotycząca zgłaszanych przez świadczeniodawców wątpliwości co do interpretacji przepisów o bezpłatnych lekach. 

Czytaj więcej

Trwa oblężenie przychodni. Pacjenci chcą leków za darmo

W ocenie Porozumienia uchodźcy z Ukrainy w wieku do 18. oraz po 65. roku życia mają prawo do bezpłatnych leków dla świadczeniobiorców. Zgodnie bowiem z art. 37 ust. 1 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, obywatel Ukrainy, którego pobyt w Polsce jest legalny na podstawie art. 2 ust. 1 tej ustawy, jest uprawniony do opieki medycznej udzielanej na terytorium Polski obejmującej świadczenia opieki zdrowotnej na zasadach i w zakresie, w jakim osobom objętym obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym przysługuje prawo do świadczeń na podstawie ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - z wyłączeniem leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji uzdrowiskowej - a także podania produktów leczniczych wydawanych świadczeniobiorcom w ramach programów polityki zdrowotnej MZ.

Dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego BRPO Piotr Mierzejewski prosi o stanowisko w tej sprawie dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia Łukasza Szmulskiego.

Czytaj więcej

Jest lista darmowych leków dla dzieci i osób po 65. roku życia