To wielki problem polskiej medycyny, ale przede wszystkim dzieci i młodzieży, którzy muszą pokonać wiele barier i problemów, aby uzyskać odpowiednią pomoc. Szpitale są przepełnione, oddziały zbyt małe, kolejki do specjalistów z długimi terminami, a opieka prywatna często jest poza zasięgiem finansowym rodziny pacjenta. 

Nie wszyscy otrzymują pomoc na czas - zgodnie z danymi Komendy Głównej Policji od stycznia do października miało miejsce 1 715 prób samobójczych dokonanych przez dzieci i młodzież, 127 z nich zakończyły się śmiercią. To kolejny pokaz tego jak polska młodzież potrzebuje pomocy w zakresie zdrowia psychicznego. 

Czytaj więcej

220 mln zł na psychiatrię dziecięcą

Teraz minister zdrowia, Adam Niedzielski zapowiedział przekazanie 80 milionów złotych na oddziały psychiatryczne dzieci i młodzieży - od 2019 roku wdrażany jest nowy system ochrony zdrowia psychicznego najmłodszych, jego najważniejszych założeniem jest ułatwienie dostępu do pomocy poza szpitalem i wcześniejsze otoczenie opieką potrzebujących, przekazano podczas konferencji prasowej ministra.

Zgodnie z informacjami Ministerstwa w Polsce działa 403 Ośrodki Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży oraz 136 Centrów Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. Prócz tworzenia nowych miejsc leczenia, reforma psychiatrii zakłada również zwiększenie kadry specjalistów do co najmniej 1200 wykształconych  w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży, psychologii klinicznej lub terapii środowiskowej dzieci i młodzieży. Co więcej, Ministerstwo przekazało iż zgodnie z rekomendacjami WHO na 100 tys. dzieci powinno przypadać 10 lekarzy psychiatrów, a w Polsce wskaźnik ma wynosić 10,49.