„Według wstępnych danych o zgonach za 2021 rok, głównymi przyczynami zgonów były choroby układu krążenia i choroby nowotworowe, ale obie grupy odpowiadały już jedynie za nieco ponad połowę wszystkich zgonów. Jednak w stosunku do 2020 r. udział ten obniżył się o prawie 6 proc.” – podaje GUS. Trzecią przyczyną zgonów był Covid-19 wyprzedzając m.in. choroby układu trawiennego i oddechowego.

Pandemia była także to główna przyczyna nadmiernej ilości śmierci w ubiegłym roku. „Liczba zgonów w 2021 roku przekroczyła o blisko 154 tys. średnioroczną wartość z ostatnich 50 lat (519,5 tys. do 366 tys.), natomiast współczynnik zgonów na 100 tys. ludności osiągnął wartość wyższą o blisko 117 w stosunku do 2020 r.” – podał GUS.

W sumie w ubiegłym roku zmarło 519 517 osób. To o 42 tys. więcej niż rok wcześniej. Najwyższe natężenie zgonów zanotowano na przełomie marca i kwietnia oraz w grudniu 2021 r. Szczególnie krytyczne były tygodnie między 29 marca a 11 kwietnia oraz od 6 do 19 grudnia. Odnotowano wówczas po blisko 14 tys. zgonów.

Wzrost liczby zgonów widoczny był we wszystkich grupach wiekowych. Największy wśród osób między 65 a 74 rokiem życia (11 proc.).