W kategorii placówek z kontraktem poniżej 49 mln zł zwycięża SPZOZ nr 1 im. Wojciecha Oczki w Bełżycach, miejscowości oddalonej o 35 km na południowy zachód od Lublina. Drugi na podium znalazł się Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie w województwie kujawsko-pomorskim, a trzeci – SPZOZ w Pajęcznie w Łódzkiem.

Najlepiej rodzić w Bełżycach

Triumfator tegorocznego rankingu – szpital w Bełżycach – zanotował znaczny awans z szóstego miejsca w zeszłorocznym rankingu na pozycję lidera. O placówce głośno jest w regionie za sprawą tutejszej porodówki, która w tym roku zajęła pierwsze miejsce w rankingu Fundacji Rodzić po Ludzku w kategorii szpitali w województwie lubelskim. Placówka zdobyła największą liczbę punktów z 15 ocenianych oddziałów.

Na 18-łóżkowy oddział położniczy ściągają rodzące z całego regionu, od Wisły do Buga. W 2019 r. przyszło tu na świat 411 dzieci, a rok później, w roku pandemicznym, już 430, i to mimo że przez pięć tygodni oddział nie funkcjonował. Zdaniem położników spory udział w sukcesie mniejszych porodówek miał również fakt, że w czasie epidemii rodzące zaczęły doceniać mniejsze ośrodki, gdzie jest bardziej domowo, a przez to, ich zdaniem, bezpieczniej.

Prócz oddziału położniczo-ginekologicznego szpital dysponuje oddziałami: chorób wewnętrznych, pediatrycznym, neonatologicznym, chirurgii ogólnej, rehabilitacyjnym, a także izbą przyjęć, pracownią fizjoterapii, zakładem pielęgnacyjno-opiekuńczym oraz pracowniami diagnostycznymi.

W tym roku wybudowano tu nowy blok operacyjny i instalację gazów medycznych, wymieniono jedną z wind oraz dwa aparaty USG za łączną kwotę ok. 6,1 mln zł. – Na kolejny rok planujemy wymianę aparatu RTG, montaż tomografu komputerowego i wymianę endoskopu. Zadania będziemy finansować z dotacji z powiatu lubelskiego w ramach RFIL i środków własnych – mówi dyrektor placówki Dariusz Kamiński i podkreśla, że wzorowe działanie szpitala to przede wszystkim zasługa załogi.

Również laureat drugiego miejsca w rankingu szpitali z kontraktem poniżej 49 mln zł – Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie – może się pochwalić najlepiej ocenioną porodówką w województwie w rankingu Fundacji Rodzić po Ludzku. Istniejąca od 1914 r. placówka dysponuje 163 łóżkami na siedmiu oddziałach: intensywnej terapii, chirurgii ogólnej, rehabilitacji ogólnoustrojowej, chorób wewnętrznych, pediatrii, położniczo-ginekologicznym oraz noworodkowym.

Rocznie hospitalizowanych jest tu ok. 5 tys. pacjentów. Chorzy korzystają także z porad ambulatoryjnych w poradniach diabetologicznej, kardiologicznej, neurologicznej, położniczo-ginekologicznej, chirurgii ogólnej, urazowo-ortopedycznej, urologicznej, rehabilitacyjnej, zdrowia psychicznego i psychologicznej. W placówce działa także zespół opiekuńczo-leczniczy na 39 łóżek oraz dział fizjoterapii.

Od 2020 r. placówką kieruje dyrektor Marzanna Ossowska, nominowana w organizowanym przez „Gazetę Pomorską" konkursie „Osobowość roku 2020" za przejęcie funkcji dyrektora szpitala w trudnych czasach. Kiedy dyrektor Ossowska obejmowała stanowisko, zobowiązania wymagalne placówki wynosiły ponad milion złotych. Na koniec 2020 r., dzięki regularnemu spłacaniu zadłużenia, zmniejszyły się one do ok. 380 tys. zł, a dziś szpital nie ma zobowiązań wobec dostawców, jego sytuacja finansowa jest zaś stabilna. W ostatnim roku placówka wzbogaciła się w sprzęt do zabiegów wideochirurgii, sieć teleinformatyczną, defibrylator, respirator stacjonarny, respirator transportowy, skaner RTG i myjnię endoskopową za łączną kwotę ok. 2 mln zł. Na przyszły rok zaplanowano zakup gastroskopu oraz aparatu USG.

Jak twierdzi dyrektor Ossowska, za sukcesem szpitala stoi przede wszystkim personel. – Czas pandemii pokazał jego ogromne zaangażowanie, okupione ogromnym wysiłkiem i poświęceniem. Personel jest największym potencjałem, bez którego funkcjonowanie placówek systemu ochrony zdrowia nie byłoby możliwe – mówi dyrektor Marzanna Ossowska.

Sukcesem w zarządzaniu zadłużeniem placówki może się także pochwalić dyrektor trzeciego w tej kategorii Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie dr n. med. Agnieszka Kubot-Krawczyk. Wynik finansowy za 2021 r. będzie bowiem aż 11 razy lepszy niż wówczas, gdy pod koniec 2019 r. obejmowała funkcję dyrektora szpitala. – Wynik na poziomie 2,3 mln zł dotyczy okresu, w którym na działania inwestycyjne szpital wydał ok. 1,7 mln zł – podkreśla dyrektor Kubot-Krawczyk.

– W ostatnim czasie szpital bardzo dobrze wykorzystał świadczenie covidowe m.in. za pretriage, pobyty związane z Covid-19, drive thru, teleporady lekarskie i świadczenia w POZ w związku z covidem, a także przekształcenie oddziału chorób wewnętrznych w oddział zakaźny i prowadzenie szczepień przeciwko koronawirusowi aż w trzech punktach i punkcie drive thru. Do sukcesu finansowego przyczyniło się również odpowiednie zagospodarowanie wsparcia finansowego i darowizn otrzymanych w trakcie pandemii. W tym niełatwym czasie szpital, z myślą o pacjentach i pracownikach, zainwestował też spore środki w rozwój placówki – mówi dr Kubot-Krawczyk.

Odznaczenia za poświęcenie

Również dyrektor placówki w Pajęcznie podkreśla rolę pracowników w znakomitym wyniku szpitala: – Od prawie dwóch lat lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, fizjoterapeuci i wszyscy inni pracownicy szpitala w Pajęcznie podejmują trudną i nierówną walkę z pandemią. W obliczu zagrożenia z oddaniem ratują zdrowie i życie mieszkańców powiatu pajęczańskiego oraz niosą bezinteresowną pomoc potrzebującym. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu naszego personelu od początku pandemii realizowaliśmy zadania związane z walką z SARS-CoV-2. Istotne było zatem wdrożenie zmian i dostosowanie szpitala do realnego zagrożenia – mówi dyrektor.

Dodaje, że kadra szpitala została uhonorowana Krzyżami Zasługi nadanymi przez prezydenta RP. Podczas uroczystej gali w Filharmonii Łódzkiej „Wdzięczni za walkę z pandemią" wręczono wysokie odznaczenia państwowe medykom, którzy poświęcili się intensywnej walce z koronawirusem.