Polska Agencja Prasowa przypomina, że nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zakłada osiągnięcie poziomu 6 proc. PKB na ochronę zdrowia w 2023 r. i określenie ścieżki wzrostu do 7 proc. PKB w 2027 r. Minimalne wartości publicznych nakładów na ochronę zdrowia nie będą mogły być niższe niż: 5,75 proc. produktu krajowego brutto w 2022 r.; 6,00 proc. PKB w 2023 r.; 6,20 proc. PKB w 2024 r.; 6,50 proc. PKB w 2025 r. i 6,80 proc. PKB w 2026 r.

Senat proponował, by nakłady na ochronę zdrowia wzrosły do 7,2 proc. PKB na zdrowie zamiast 7 proc. oraz aby skrócić czas osiągnięcia tego modelu do 2025 r.  Minimalne nakłady na ochronę zdrowia nie mogłyby być niższe niż 6 proc. produktu krajowego brutto w 2022 r., 6,5 proc. w 2023 r. oraz 7 proc. w 2024 r.

Za odrzuceniem tej poprawki głosowało 229 posłów, 206 było przeciw, 9 wstrzymało się od głosu.

Czytaj więcej

Premier Mateusz Morawiecki (P) oraz minister zdrowia Adam Niedzielski (L)
Siedem procent PKB na zdrowie już w 2027 roku