Jak informuje Prokuratura Krajowa, powoływanie się na wpływy dotyczyło podjęcia się załatwienia sprawy zwrotu prawa jazdy w zamian za kwotę 30 tysięcy złotych oraz spowodowanie korzystnego rozstrzygnięcia sprawy w postaci umorzenia postępowania karnego w zamian za kwotę 100 tysięcy złotych i doprowadzenie oraz usiłowanie doprowadzenia pokrzywdzonego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.

Prokurator skierował do sądu wnioski o zastosowanie wobec podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.