Fundacja zwraca uwagę, że rozwiązania przyjmowane w związku z epidemią wirusa COVID-19 powinny być funkcjonalnie związane z przeciwdziałaniem skutkom epidemii lub nadchodzącego kryzysu ekonomicznego. Rządząca większość parlamentarna nie może wykorzystywać ustaw procedowanych w nadzwyczajnych warunkach do przemycania rozwiązań budzących wątpliwości i kontrowersje. Chodzi m.in. o zmiany w Prawie telekomunikacyjnym, zmierzające do odwołania prezesa Urzędu Kontroli Elektronicznej i zmiany sposobu jego powoływania.

Wątpliwości budzą też zmiany w Prawie o prokuraturze modyfikujące sposób wyboru delegatów na Zgromadzenie Prokuratorów Prokuratury Regionalnej. Ich skutkiem będzie taki, że część miejsc przeznaczonych dla delegatów wybranych przez prokuratorów zajmą prokuratorzy funkcyjni – zastępcy prokuratora regionalnego, prokuratorzy okręgowi i rejonowi. Dodatkowo, członkowie zgromadzenia będą mogli żądać zwołania zgromadzenia jedynie dla realizacji określonych zadań ustawowych.

- W naszej ocenie zmiany te w istotny sposób osłabią niezależność samorządu prokuratorskiego, a tym samym spowodują ograniczenie jego funkcji. To krok w stronę dalszego ograniczenia niezależności prokuratury – tłumaczy Marcin Wolny, prawnik HFPC.

Projekt modyfikuje również przesłanki powoływania członków Komisji ds. pedofilii, osłabiając wymagania względem nich. Po wprowadzeniu zmian kandydaci na członków Komisji nie będą już musieli legitymować się wykształceniem prawniczym, psychologicznym czy medycznym. Wystarczy, że będą oni kawalerami odznaczenia lub orderu.

- Istnieje poważne ryzyko, że wprowadzane zmiany stanowione są pod określone osoby, które nie spełniały do tej pory obowiązujących przesłanek – dodaje Marcin Wolny.

Fundacja pozytywnie oceniła natomiast ideę wprowadzenia możliwości zdalnego rozpoznawania spraw w postępowaniach cywilnych i sądowo-administracyjnych. Zwróciła jednak uwagę na konieczność zagwarantowania jawności zewnętrznej takiego postępowania, a wiec możliwości obserwowania go przez osoby inne niż strony.

- To konieczne, aby zapewnić, że postępowania sądowe nie zostaną pozbawione przymiotu jawności, stanowiącego ważną gwarancję rzetelności postępowania sądowego – wskazuje Marcin Wolny.

HFPC zwróciła także uwagę na zmiany obejmujące cudzoziemców. Podobają się jej regulacje pozwalające na modyfikację umów, które są podstawą wykonywania pracy przez cudzoziemców. Konieczne jest jednak poszerzenie katalogu cudzoziemców uprawnionych do prawa do świadczeń z pomocy społecznej o cudzoziemców posiadających kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy", czyli analogicznie, jak w przypadku świadczenia wychowawczego 500+ czy świadczeń rodzinnych.

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

- Rozwiązanie to pozwoli uniknąć sytuacji, w której grupa pracujących w Polsce cudzoziemców utraci z dnia na dzień jakiekolwiek środki do życia - tłumaczy Daniel Witko, prawnik HFPC.