Mobbing i dyskryminacja w prokuraturze? Powołano specjalny zespół śledczych

Prokurator Krajowy Dariusz Korneluk powołał zespół do spraw przeciwdziałania praktykom mobbingowym, dyskryminacyjnym i molestowania.

Publikacja: 19.04.2024 18:04

Prokuratura Krajowa

Prokuratura Krajowa

Foto: rp.pl / Paweł Rochowicz

Jak czytamy w komunikacie na stronie Prokuratury Krajowej, podstawowym zadaniem zespołu jest zdiagnozowanie rzeczywistej skali mobbingu, dyskryminacji oraz molestowania we wszystkich jednostkach prokuratury w Polsce.

Zespół ma ustalić jaka była liczba zgłoszeń i spraw prowadzonych w oparciu o dotychczas obowiązujące procedury, liczba postępowań przed sądami i ich wyniki. Zajmie się również przeglądem oraz oceną skuteczności dotychczas stosowanych procedur i środków, w tym w zakresie właściwej ochrony sygnalistów i osób zgłaszających praktyki mobbingowe lub dyskryminacyjne.

Ponadto zespół ma zebrać i porównać dane dotyczących równego dostępu kobiet i mężczyzn do zatrudnienia w jednostkach prokuratury, stanowisk kierowniczych na wszystkich szczeblach, awansu zawodowego, szkoleń, specjalizacji zawodowej i równego wynagrodzenia za pracę jednakowej wartości.

„Zwieńczeniem pracy zespołu będzie Raport, w oparciu o który zostaną opracowane i następnie wdrożone jednolite ogólnopolskie standardy oraz procedury antymobbingowe, antydyskryminacyjne oraz zapobiegające molestowaniu, gwarantujące bezstronność, rzetelność i obiektywizm prowadzonych postępowań wyjaśniających, a także zapewniające równouprawnienie kobiet i mężczyzn, uwzględniające zasady wynikające z prawa pracy, jak i prawa międzynarodowego” - podkreślono w komunikacie.

Na czele zespołu stanie prokurator Aleksandra Antoniak-Dróżdż - pełnomocniczka Prokuratora Krajowego ds. przeciwdziałania praktykom mobbingowym, dyskryminacyjnym oraz molestowania. W skład Zespołu powołano także dwóch prokuratorów (Aleksandrę Malinowską-Bizon i Karolinę Staros) oraz urzędnika prokuratury.

W piątek Aleksandra Antoniak-Dróżdż wysłała do wszystkich pracowników prokuratury list, w którym oceniła, że dotychczasowe procedury były iluzoryczne i nieskuteczne.

Czytaj więcej

Mobbing w prokuraturze? Resort sprawiedliwości przyjrzy się sprawie z Wrocławia

Jak czytamy w komunikacie na stronie Prokuratury Krajowej, podstawowym zadaniem zespołu jest zdiagnozowanie rzeczywistej skali mobbingu, dyskryminacji oraz molestowania we wszystkich jednostkach prokuratury w Polsce.

Zespół ma ustalić jaka była liczba zgłoszeń i spraw prowadzonych w oparciu o dotychczas obowiązujące procedury, liczba postępowań przed sądami i ich wyniki. Zajmie się również przeglądem oraz oceną skuteczności dotychczas stosowanych procedur i środków, w tym w zakresie właściwej ochrony sygnalistów i osób zgłaszających praktyki mobbingowe lub dyskryminacyjne.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Samorząd
Krzyże znikną z warszawskich urzędów. Trzaskowski podpisał zarządzenie
Prawo pracy
Od piątku zmiana przepisów. Pracujesz na komputerze? Oto, co powinieneś dostać
Praca, Emerytury i renty
Babciowe przyjęte przez Sejm. Komu przysługuje?
Spadki i darowizny
Ten testament wywołuje najwięcej sporów. Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok
Sądy i trybunały
Sędzia WSA ujawnia, jaki tak naprawdę dostęp do tajnych danych miał Szmydt