Ich wynagrodzenia mają być zatem liczone według kwoty 7005,76 zł zamiast 6114,08 zł. Czyli o 891,68 zł więcej. A wszystko to za sprawą autopoprawki rządu do ustawy okołobudżetowej na 2024 r., którą rząd skierował właśnie do Sejmu.

Rzecz dotyczy wynagrodzeń sędziów i prokuratorów (w sumie ok. 30 tys. osób: sędziów, prokuratorów, referendarzy, sędziów w stanie spoczynku, sędziów NSA i WSA oraz innych).

Wysokość wynagrodzenia sędziów i prokuratorów będzie od 2024 r. obliczona na podstawie komunikatu prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 9 sierpnia 2023 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2023 r.

Etap legislacyjny: przed pierwszym czytaniem

Czytaj więcej

Trybunał: zamrożenie wynagrodzeń sędziów niezgodne z konstytucją