Metodologia Klinik Prawa w Rankingu Wydziałów Prawa

Ranking studenckich uniwersyteckich poradni prawnych (inaczej: kliniki prawa) został opracowany w oparciu o metodologię uwzględniającą cztery, kluczowe w działalności klinik prawa, kryteria.

Publikacja: 23.06.2023 03:00

Metodologia Klinik Prawa w Rankingu Wydziałów Prawa

Foto: Adobe Stock

Należą do nich: współczynnik liczby studentów udzielających się w klinikach do liczby opiekunów, miejsce klinik w strukturach uczelni, działalność w zgodzie ze standardami określonymi przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych oraz działalność wykraczającą poza podstawowe zadania klinik. Każda z tych kategorii ma takie samo znaczenie, gdyż za każdą z nich można było maksymalnie otrzymać 25 punktów.

Czytaj więcej

W studenckich poradniach prawnych są też Ukraińcy

Jednakże od razu należy wyjaśnić, że powyższe kryteria zostały zaszeregowane do dwóch grup. Do pierwszej należą te, które mają charakter „zerojedynkowy”, tzn. albo występują albo nie, co oznacza, że można było otrzymać albo 25 punktów albo 0. Wynika to przede wszystkim z charakteru tych kryteriów i ich znaczenia dla przyszłości i dalszego rozwoju idei praktycznego nauczania prawa w klinikach. Do tej grupy zaliczyliśmy miejsce klinik w strukturach uczelni oraz realizację standardów określonych przez Fundację. W przypadku standardów sprawa jest oczywista, można je albo spełniać albo nie. Warto przy tym zaznaczyć, że weryfikacji zgodności działalności poradni ze standardami dokonuje, na wniosek samej kliniki, Zarząd Fundacji, co następnie jest potwierdzane uchwałą Rady Fundacji. Uznana zgodność działalności ze standardami podlega okresowej weryfikacji przez Zarząd Fundacji. Natomiast druga z kategorii, tj. miejsce kliniki w strukturze uczelni jest bardziej złożonym kryterium. Dziś niemal wszystkie wydziały prawa zdecydowały się włączyć zajęcia kliniczne do swoich programów studiów i dlatego samo przyznawanie punktów ECTS za zaliczenie takiego przedmiotu nie wystarcza aby przyznać 25 punktów w tej kategorii. Chcąc zmotywować dziekanów wydziałów prawa do uregulowania statusu klinik prawa w strukturze uczelni zdecydowaliśmy się przyznawać na zasadzie oceny „zerojedynkowej” (co automatycznie oznacza albo przyznanie 25 punktów, albo 0) o ile klinika prawa na danej uczelni posiada status jednostki w strukturze wydziału (np. katedra, zakład, pracownia, laboratorium). Tym samym to kryterium stawiane jest jako jedno z ważniejszych różnicujących pozycję danej kliniki w rankingu. Pozostałe dwa kryteria, tj. współczynnik liczby studentów do liczby opiekunów oraz działalność dodatkowa były oceniane odmiennie. Współczynnik studentów do liczby opiekunów w danej poradni został opracowany na podstawie corocznych raportów przesyłanych do Fundacji. Na tej podstawie ustaliliśmy ilu studentów przypada na jednego opiekuna w danej poradni, z tym że liczba studentów przypadająca na jednego opiekuna była przeliczana w kolejnym kroku wedle następujących widełek: jeśli jeden opiekun sprawuje opiekę nad więcej niż przewidziana w Standardach grupa 16 studentów, wówczas przyznawane jest 5 pkt., zaś jak sprawuje opiekę nad grupą mniej niż 5 studentów to otrzymuje maksymalną punktację 25 pkt, a jak mieści się w widełkach pomiędzy 6 do 16 studentów wówczas dostają punktację na poziomie 15 pkt. Dzięki takiej metodologii mogliśmy docenić przede wszystkim te poradnie gdzie nadzór nad studentami jest najefektywniejszy, niezależnie od tego czy jest to duża czy też mała poradnia. Ważnym kryterium oceny jest także kwestia tzw. działalności dodatkowej. W ramach tego kryterium opracowaliśmy pięć kategorii, które uznaliśmy za najważniejsze, tj.:

- organizacja konferencji poświęconych pomocy prawnej i nauczaniu prawa poprzez praktykę, albo współpraca międzynarodowa obejmująca wizyty studyjne i wszelkie inne projekty międzynarodowe,

- prowadzenie warsztatów, szkoleń oraz spotkań z praktykami dla studentów działających w poradniach, dzięki którym mogli oni stale podnosić swoje umiejętności,

- nawiązanie współpracy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi,

- organizacja symulacji rozpraw, co znacząco wpływa na podniesienie kompetencji studentów oraz

- wszelka pozostała działalność zwiększającą świadomość społeczną na temat prawa; do ostatniej kategorii zaliczyliśmy także inną działalność dodatkową, która nie mieściła się w wymienionych kategoriach, a która – naszym zdaniem – powinna zostać doceniona.

Czytaj więcej

Ranking wydziałów prawa: Kraków ponownie najlepszy

Informacje na temat działalności dodatkowej czerpaliśmy z corocznych sprawozdań poszczególnych poradni oraz z wiedzy Zarządu Fundacji na temat działalności wszystkich studenckich poradni prawnych w Polsce. Za aktywność w ramach każdej z tych podkategorii można było maksymalnie otrzymać 5 pkt, co łącznie daje 25 punktów. W ten sposób mogliśmy nagradzać najlepszych, którzy nie ograniczają się tylko do działalności podstawowej, ale także robią coś więcej, co ma na celu albo podnoszenie kompetencji studentów pracujących w poradniach, albo promowanie idei pomocy prawnej i świadomości prawnej obywateli.

Przy zastosowaniu trzech różnych metod oceny klinik prawa otrzymaliśmy najbardziej obiektywny ranking, który tym samym uwzględnia wszystkie aspekty działalności studenckich uniwersyteckich poradni prawnych.

Należą do nich: współczynnik liczby studentów udzielających się w klinikach do liczby opiekunów, miejsce klinik w strukturach uczelni, działalność w zgodzie ze standardami określonymi przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych oraz działalność wykraczającą poza podstawowe zadania klinik. Każda z tych kategorii ma takie samo znaczenie, gdyż za każdą z nich można było maksymalnie otrzymać 25 punktów.

Jednakże od razu należy wyjaśnić, że powyższe kryteria zostały zaszeregowane do dwóch grup. Do pierwszej należą te, które mają charakter „zerojedynkowy”, tzn. albo występują albo nie, co oznacza, że można było otrzymać albo 25 punktów albo 0. Wynika to przede wszystkim z charakteru tych kryteriów i ich znaczenia dla przyszłości i dalszego rozwoju idei praktycznego nauczania prawa w klinikach. Do tej grupy zaliczyliśmy miejsce klinik w strukturach uczelni oraz realizację standardów określonych przez Fundację. W przypadku standardów sprawa jest oczywista, można je albo spełniać albo nie. Warto przy tym zaznaczyć, że weryfikacji zgodności działalności poradni ze standardami dokonuje, na wniosek samej kliniki, Zarząd Fundacji, co następnie jest potwierdzane uchwałą Rady Fundacji. Uznana zgodność działalności ze standardami podlega okresowej weryfikacji przez Zarząd Fundacji. Natomiast druga z kategorii, tj. miejsce kliniki w strukturze uczelni jest bardziej złożonym kryterium. Dziś niemal wszystkie wydziały prawa zdecydowały się włączyć zajęcia kliniczne do swoich programów studiów i dlatego samo przyznawanie punktów ECTS za zaliczenie takiego przedmiotu nie wystarcza aby przyznać 25 punktów w tej kategorii. Chcąc zmotywować dziekanów wydziałów prawa do uregulowania statusu klinik prawa w strukturze uczelni zdecydowaliśmy się przyznawać na zasadzie oceny „zerojedynkowej” (co automatycznie oznacza albo przyznanie 25 punktów, albo 0) o ile klinika prawa na danej uczelni posiada status jednostki w strukturze wydziału (np. katedra, zakład, pracownia, laboratorium). Tym samym to kryterium stawiane jest jako jedno z ważniejszych różnicujących pozycję danej kliniki w rankingu. Pozostałe dwa kryteria, tj. współczynnik liczby studentów do liczby opiekunów oraz działalność dodatkowa były oceniane odmiennie. Współczynnik studentów do liczby opiekunów w danej poradni został opracowany na podstawie corocznych raportów przesyłanych do Fundacji. Na tej podstawie ustaliliśmy ilu studentów przypada na jednego opiekuna w danej poradni, z tym że liczba studentów przypadająca na jednego opiekuna była przeliczana w kolejnym kroku wedle następujących widełek: jeśli jeden opiekun sprawuje opiekę nad więcej niż przewidziana w Standardach grupa 16 studentów, wówczas przyznawane jest 5 pkt., zaś jak sprawuje opiekę nad grupą mniej niż 5 studentów to otrzymuje maksymalną punktację 25 pkt, a jak mieści się w widełkach pomiędzy 6 do 16 studentów wówczas dostają punktację na poziomie 15 pkt. Dzięki takiej metodologii mogliśmy docenić przede wszystkim te poradnie gdzie nadzór nad studentami jest najefektywniejszy, niezależnie od tego czy jest to duża czy też mała poradnia. Ważnym kryterium oceny jest także kwestia tzw. działalności dodatkowej. W ramach tego kryterium opracowaliśmy pięć kategorii, które uznaliśmy za najważniejsze, tj.:

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Co można wybudować bez pozwolenia na własnej posesji? Garaż? A może oczko wodne?
Zawody prawnicze
Prokuratorzy zaniepokojeni poleceniem prokuratora krajowego ws. Andrija K.
Zawody prawnicze
Nieoczekiwana zmiana miejsc na podium rankingu kancelarii prawniczych
Prawo dla Ciebie
Trybunał: ustawa przyjęta bez Kamińskiego i Wąsika jest niezgodna z konstytucją
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Sądy i trybunały
Andrzej Duda powołał Mikołaja Pawlaka na sędziego
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży