„Pani Prokurator była wybitnym prokuratorem, posiadającym ogromne doświadczenie zawodowe i rozległą wiedzę, w szczególności w zakresie procedury karnej, prawa karnego materialnego i kryminalistyki” - pisze we wspomnieniu PK. „Jej droga zawodowa, sposób wykonywania obowiązków i stosunek do współpracowników stanowiły wzorzec postępowania dla innych prokuratorów”.

W latach 2004 - 2008 prowadziła i nadzorowała postępowania dotyczące przestępczości zorganizowanej, najpierw w Wydziale do Spraw Przestępczości Zorganizowanej w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie, a następnie w Biurze do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej” - czytamy w komunikacie. Od 2008 r. pracowała w Biurze Prezydialnym Prokuratury Krajowej, a potem od 2010 r. w Departamencie Organizacji Pracy, Wizytacji i Systemów Informatycznych Prokuratury w Prokuraturze Generalnej. Od marca 2016 r. pełniła funkcję zastępcy Prokuratora Krajowego. Była Wiceprzewodniczącym Krajowej Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym oraz członkiem Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. W 2019 roku została odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP.

Kierownictwo Prokuratury Krajowej złożyło wyrazy głębokiego współczucia dla Syna i całej rodziny Pani Prokurator Agaty Gałuszki-Górskiej.