W swoim komunikacie Centralne Biuro Antykorupcyjne przypomina, że grupa działała w latach 2012-2021 i poprzez około 150 podmiotów gospodarczych wystawiła dla setek odbiorców faktury kosztowe o wartości około 1 mld zł, które następnie posłużyły do zaniżania zobowiązań publicznoskarbowych.

Funkcjonariusze CBA przeprowadzili czynności procesowe w kancelarii notarialnej prowadzonej przez zatrzymanego, w celu ujawnienia i procesowego zabezpieczenia dowodów popełnionych przestępstw. - Postępowanie dotyczy niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przez notariuszy, w związku ze sporządzanymi przez nich aktami notarialnymi związanymi z zakładaniem, przenoszeniem oraz wprowadzaniem zmian w spółkach kapitałowych prawa handlowego, które to czynności miały charakter pozorny, bądź też zostały przeprowadzone z rażącym naruszeniem prawa - podaje CBA.

Zatrzymany został doprowadzony do Prokuratury Regionalnej w Warszawie, gdzie usłyszał 14 zarzutów. Prokurator zastosował wobec zatrzymanego wolnościowe środki zapobiegawcze.

Czytaj więcej

"Fabryka faktur" VAT warta 1 mld zł rozbita przez CBA i KAS