Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury przedstawiła zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dzieła w postaci wkładu merytorycznego do szkolenia z materiałów niejawnych w postępowaniu karnym oraz zapewnienia opieki merytorycznej w trakcie tworzenia wersji e-learningowej tego szkolenia. Ma się ono odbyć w ramach projektu „Zorganizowana przestępczość transgraniczna ze szczególnym uwzględnieniem metod zabezpieczania i odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstw”.

W zapytaniu tym wskazano, że osoba zdolna do wykonania zamówienia musi m.in. posiadać co najmniej trzy lata doświadczenia na stanowisku sędziego sądu powszechnego, Sądu Najwyższego, prokuratora lub na stanowisku związanym z przetwarzaniem informacji niejawnych w wymiarze sprawiedliwości bądź organach ścigania.

Czytaj więcej

Do pracy w sądzie na pewnych zasadach. Ziobro chce zmienić ustawę o KSSiP

Takie określenie warunków wywołało pewne oburzenie w środowisku adwokatów, którzy wskazywali, iż wielu z nich (oraz radców prawnych) ma kompetencje i wiedzę do przeprowadzenia tego szkolenia. Wskazali nawet, że wymagania dotyczące doświadczenia nie uwzględniają, iż zdecydowana większość pracowników naukowych specjalizujących się w kwestiach ochrony tajemnicy w postępowaniu karnym należy do tych dwóch wykluczonych grup zawodowych. Eliminuje to w sposób nieuzasadniony tę część potencjalnych oferentów, a przez to nie tylko ogranicza konkurencję, ale też negatywnie wpływa na możliwość „otrzymania najlepszego produktu”. W odpowiedzi zamawiający poinformował, że zastrzeżenie to wynika z potrzeby wyłonienia wykonawcy, który będzie w stanie sprostać zamówieniu odpowiadającemu potrzebom grupy docelowej.

Ma ono bowiem mieć wymiar praktyczny i użyteczny dla sędziów i prokuratorów.

– Jeżeli warunki nie naruszają przepisów, a wydaje mi się, że tak jest w tym wypadku, zamawiający może ustalać je w taki sposób, jaki w jego ocenie zapewni optymalne wykonanie zamówienia – mówi Tomasz Czajkowski, były prezes Urzędu Zamówień Publicznych.

– Rozumiem, że dla KSSiP ważniejszy jest punkt widzenia sędziów i prokuratorów niż adwokatów czy radców prawnych, którzy jednak w postępowaniu reprezentują zwykle drugą stronę – dodaje.

Termin składania ofert na zapytanie upływa 18 sierpnia 2022 r.