Marzec rok 2003. Pracujesz nad pierwszą edycją rankingu. Co wówczas było najtrudniejsze?

Wszystko było trudne. To były same początki. Nie wiedzieliśmy, czy nasza inicjatywa spotka się z zainteresowaniem kancelarii. Po raz pierwszy ustaliliśmy zasady udziału w rankingu i bacznie obserwowaliśmy, jak zadziałają. Pomysł się sprawdził, stąd kolejne edycje, już bogatsze w informacje.

Czym różni się tamten ranking od najnowszego?

Na pewno zasięgiem. W I edycji wzięły udział 54 kancelarie, na rzecz których usługi świadczyło 1672 prawników. W obecnej edycji kancelarii jest 321, a usługi świadczy 8828 prawników z tych kancelarii. Zaczynaliśmy od 15 stron, dziś jest ich 63. W I wydaniu rankingu skupiliśmy się na dwóch kategoriach: ilościowej i rekomendacjach w 17 dziedzinach prawa. Przez lata rozszerzaliśmy ranking o kolejne kategorie. W tej chwili mamy rekomendacje w 28 dziedzinach prawa. Wybieramy najlepsze kancelarie i najlepszych prawników. Wprowadziliśmy wyróżnienie w największych transakcjach zawieranych przez kancelarie. Wybieramy też kancelarie najbardziej zaawansowane w innowacjach. Od kilku lat doceniamy kancelarie działające w regionach i te, które angażują się w działalność pro bono. Kiedy bywają lata szczególne – jak choćby związane z pandemią Covid-19 czy aktualnie wojną Rosji z Ukrainą – staramy się uhonorować tych, którzy wspomagają w trudnych czasach. Życie samo pisze scenariusze, co znajdzie się w kolejnym rankingu. Reagujemy na bieżąco.

Czytaj więcej

Rekord na jubileusz, czyli 20. ranking kancelarii prawniczych "Rzeczpospolitej"

Najbardziej pracochłonne podczas przygotowywania rankingu jest...

Weryfikowanie informacji nadsyłanych przez kancelarie, przykładamy do tego dużą wagę.

Zdarzają się sytuacje, które wymagają doprecyzowań i wtedy prowadzimy korespondencję wyjaśniającą. Poświęcamy na to dużo czasu żeby dane były jak najbardziej wiarygodne.

Rozmawiała Agata Łukaszewicz

20.Ranking kancelarii prawniczych 2022

Rzeczpospolita

Pełne wyniki XX Rankingu kancelarii prawniczych „Rzeczpospolitej”