W związku z trwającą w Polsce, jak i na całym świecie, cyfryzacją, coraz więcej informacji jest przekazywanych organom skarbowym drogą elektroniczną. W tym roku postanowiliśmy po raz pierwszy wyróżnić najciekawsze rozwiązania w tym zakresie. Otrzymaliśmy zgłoszenia od 19 firm doradztwa podatkowego. Oceniała je kapituła w składzie: Włodzimierz Chróścik – prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, dr hab. Ryszard Sowiński – rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, konsultant zarządzania firmami usług profesjonalnych oraz Mateusz Adamski – zastępca szefa działu Prawo online „Rzeczpospolitej".

Czytaj więcej

Wybraliśmy najlepszych ekspertów i firmy doradztwa

Nagrodę przyznano firmie Arena Tax za wdrożenie narzędzi Business Intelligence (BI). Dzięki ich zastosowaniu udało się ujednolicić i skonsolidować raportowanie na poziomie grupy. Raporty są zautomatyzowane i dystrybuowane do kadry zarządzającej w wyznaczonych okresach, zapewniając w dowolnym momencie dostęp do informacji o wskaźnikach finansowych grupy, co pozwala jeszcze lepiej planować działania rozwojowe i inwestycyjne.

Dr hab. Ryszard Sowiński przyznaje, że Business Intelligence nie jest nową technologią, ale należy docenić prekursorów, którzy w branży doradczej torują drogi dla tego typu rozwiązań.

– Branża doradcza szuka sposobów na polepszenie efektywności, a fundamentem jest analityka efektywności. Narzędzia BI pomagają zbierać w jednym panelu dane z różnych systemów – księgowych, bankowych, CRM, ERP i łączyć je ze sobą, aby szybko uzyskiwać dane analityczne przedstawione w przejrzysty sposób. Dzięki temu można precyzyjnie badać efektywność różnych procesów – wskazuje rektor WSB.

– W obecnym systemie podatkowym, który wymaga przetwarzania dużej ilości danych, trzeba docenić wdrażanie narzędzi, które ułatwiają funkcjonowanie w skomplikowanej rzeczywistości – podkreśla mec. Włodzimierz Chróścik, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych.