W czwartek podpisano porozumienie w tej sprawie pomiędzy Krajową Radą Radców Prawnych a Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury.

Szkolenie będzie prowadzone w formie seminaryjnych zajęć teoretycznych oraz zajęć praktycznych.

Prowadzących zajęcia będą wskazywać prezesi sądów spośród podległych sobie sędziów (apelacyjnych, okręgowych i rejonowych) oraz prokuratorzy okręgowi spośród prokuratorów okręgowych i rejonowych.

Łącznie szkolenie ma trwać 156 godzin zegarowych, tj. 26 dni zajęć po 6 godzin.

Zajęcia praktyczne mają odbywać się w siedzibach sądów i prokuratur, i będą prowadzone metodą warsztatową, w oparciu o spreparowane akta sądowe lub prokuratorskie.

Przyszli radcowie prawni poznają zakres działania poszczególnych wydziałów sądów, a także m.in. przebieg rozprawy i posiedzenia.

Porozumienie ma obowiązywać w 2017 roku.