Rewerska już dziś jest członkiem okręgowej rady adwokackiej w Warszawie przed laty była natomiast radcą prawnym. Jej aktywność zawodową polegająca na prowadzanie Szkoły Prawa Procesowego Ad Exemplum, w której organizuje cieszące się duża popularnością kursy przygotowujące do egzaminów zawodowych nie spodobała się jednak ówczesnemu radcowskiemu pionowi dyscyplinarnemu. W efekcie rosnącego konfliktu mec. Rewerska postanowiła przenieść się do stołecznej palestry. W wyborach na dziekana startuje wraz z grupą Adwokatura 2020.

O funkcję dziekana stara się również dotychczasowy szef warszawskiej adwokatury mec. Mikołaj Pietrzak oraz inny spośród aktualnych członków warszawskiej rady mec. Kamil Szmid.

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie odbędzie się w 30 i 31 stycznia 2021 r. o godz. 9.00, w trybie zdalnym.