Komisja etyki przy Naczelnej Radzie Adwokackiej chce, aby NRA jeszcze w tym roku uchwaliła nowe przepisy etyczne dla adwokatów. Chodzi przede wszystkim o reklamę i promocję. Czy należy zmieniać obecne zasady? - na to pytanie Anny Wojdy odpowiadał w programie #RZECZoPRAWIE  dr Łukasz Chojniak, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

- Rzeczywiście od jakiegoś czasu dojrzewają pomysły, by zająć się kodeksem etyki adwokackiej. Nie wiadomo, czy będą zmieniane poszczególne przepisy czy postanie zupełnie nowy kodeks. Ja jestem zwolennikiem tego drugiego rozwiązania - przyznał Łukasz Chojniak.

Anna Wojda przypomniała niedawną rozmowę z rzecznikiem dyscyplinarnym adwokatury. Mówił, że wśród adwokatów częste są przypadki podbierania sobie nawzajem klientów.

- Nie jest tak dramatycznie. W kwestiach etyki adwokaci nie odbiegają od innych zawodów. Mamy oczywiście problemy np. z łamaniem zakazu reklamy czy zasiadaniem adwokatów w organach zarządów spółek. Zmieniają się czasy, zmienia się rynek usług adwokackich. Nowe realia wymuszają więc zmiany w kodeksie etycznym i trzeba ich dokonać bez straty dla tradycji i standardów wykonywania zawodu - uważa dr Chojniak.

Na pytanie, jak obecnie adwokat może informować o sobie, odpowiedział, że prawo do reklamy jest bardzo ograniczone. Adwokat może jedynie informować, że jest, że prowadzi praktykę. Natomiast nie może zachęcać potencjalnych klientów np. głosząc, że jest najtańszy czy najlepszy.

- Nie wyobrażam sobie, żeby wprowadzić pełną reklamę w zawodzie adwokackim, ale ten stan, który jest teraz, także jest dla mnie niezadowalający. Zwłaszcza, że ta reklama adwokacka jest faktem, zwłaszcza w internecie, gdzie można zobaczyć jak kancelarie pozycjonują swoje strony. I teraz samorząd musi zdecydować, czy ścigać adwokatów za niedozwoloną reklamę czy też dopuścić jakieś formy promocji - powiedział Łukasz Chojniak.

Wyraził także swoją opinię na temat projektowanych przepisów, które będą zobowiązywały adwokatów do informowania samorządu o toczących się przeciwko nim postępowaniach prokuratorskich.

- To próba rozwiązania problemu, który wziął się z afery łódzkiej ws. lewych zwolnień lekarskich, w którą zamieszani są adwokaci. Ja mam poważne wątpliwości, czy proponowane rozwiązanie jest zgodne z konstytucją. Nie sposób wymagać od adwokatów, by donosili na siebie samych pod groźbą odpowiedzialności deliktowej. Bo sytuacja będzie taka, że czy adwokat doniesie na siebie, czy nie, to grozić mu będzie dyscyplinarka. Skutkiem niedoniesienia na siebie mają być kary dyscyplinarne. A w sytuacji spełnienia obowiązku donosu też będzie postępowanie dyscyplinarne, bo przecież dziekan izby adwokackiej będzie musiał złożyć wniosek do rzecznika dyscyplinarnego  o wszczęcie takiego postępowania, gdy tylko otrzyma informację o zarzutach wobec adwokata - powiedział dr Chojniak.

Dodał, że oczekiwałby od władz Adwokatury, aby szukały rozwiązań problemu w organizacji własnej pracy, a nie przerzucały na adwokatów obowiązek charakterze deliktowym.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

- Samorząd ma przecież możliwość dowiedzenia się o postępowaniu prokuratorskim czy postawieniu zarzutów danemu adwokatowi. Może np. zawrzeć porozumienie z prokuraturą by ta informowała o postępowaniu przeciwko adwokatowi - zauważył dr Chojniak.

#RZECZoPRAWIE: Łukasz Chojniak - Czy dopuścić reklamę u adwokatów