Przewodniczącą koła, liczącego obecnie sześcioro adwokatów, została mec. Emilia Barabasz. - Udało się nam założyć pierwsze w Polsce Koło osób LGBT+ przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie! To ważny moment dla naszej społeczności w adwokackim środowisku - podkreśliła na Twitterze.

Mec. Barabasz podziękowała Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, w tym w szczególności jej dziekanowi Mikołajowi Pietrzakowi, który okazał inicjatywie duże wsparcie. - Uchwała ORA powołująca Koło została przyjęta jednogłośnie! - zaznaczyła przewodnicząca.

- Chcemy, by adwokatki, adwokaci, aplikantki i aplikanci LGBT+ czuli się w naszej Izbie dobrze. Będziemy dzielić się naszymi doświadczeniami bycia wyautowanymi osobami wykonującymi ten zawód, mając nadzieję, że to ośmieli inne osoby LGBT+ w naszej Izbie do coming out'u - gdy tylko będą na to gotowe. Chcielibyśmy być dla izbowych LGBT-ów bezpieczną przestrzenią - zapewniła na Twitterze mec. Emilia Barabasz.

Oprócz Koła Osób LGBT+ przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie powołano również: Koło Prawników Zagranicznych (Przewodniczący: adw. Luigi Lai), Koło „OSA” Okręgowe Salve Adwokatury (Przewodniczący: apl. adw. Aleksander Petrys), Koło Adwokatów w Ostrołęce (Przewodniczący: adw. Paweł Niewiadomski) oraz Koło Młodych (Przewodnicząca: adw. Maria Kozłowska). Na stronie stołecznej palestry zapowiedziano, że na kolejnych posiedzeniach Rada planuje powołanie kolejnych kół.