Obradujący w piątek zjazd Federacji Adwokatur Europejskich (FBE) po raz pierwszy wybrał do swojego prezydium przedstawicielkę Polski. Wiceprezydentem tej organizacji została Izabela Konopacka, działaczka samorządu radcowskiego. Będzie ona zasiadała w prezydium przez trzy lata. Izabela Konopacka jest wicedziekanem okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Pełni też funkcję przewodniczącej komisji ds. nowych technologii przy FBE.

To właśnie sprawom związanym z używaniem nowoczesnych narzędzi pracy przez prawników nowa wiceprezydent chce poświęcić znaczną cześć swojej działalności. – Chodzi nie tylko o upowszechnienie wśród kolegów i koleżanek cyfrowych rozwiązań, ale też o wypracowanie pewnych standardów działania w sieci i swoistej „etyki nowych technologii" – powiedziała „Rzeczpospolitej" Izabela Konopacka po wyborze. Wskazała, ze obecnie Komisja Europejska pracuje nad standardami transgranicznego dostępu do sądów i e-rozpraw, a FBE jest jedną z organizacji, których członkowie współpracują przy tworzeniu wspólnych rozwiązań w zakresie otwarcia dostępu do wszystkich sądów europejskich dla każdego obywatela UE.

- Rozwój nowych technologii powoduje dziś tak zwaną „uberyzację" usług prawniczych, czyli rozprzestrzenianie się tanich usług doradczych oferowanych przez najrozmaitszych dostawców usług internetowych, które nie podlegają regulacjom dotyczącym profesjonalnych usług prawniczych. To wielkie wyzwanie dla nas, a takie organizacje jak FBE stanowią forum wymiany doświadczeń w tych sprawach i mogą pomóc w wypracowaniu naszej odpowiedzi na to zjawisko – powiedziała Izabela Konopacka.

FBE jest organizacją zrzeszającą regionalne samorządy prawnicze, w tym polskie okręgowe izby radcowskie i adwokackie. Tworzy ja 250 takich organizacji, reprezentujących w sumie około miliona prawników.