Przypomnijmy, iż komornicza e-licytacja ruchomości wprowadzona została do systemu postępowania cywilnego ustawą z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Jak możemy przeczytać, w odpowiedzi wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła na jedną z interpelacji poselskich, trwają intensywne prace nad przygotowaniem systemu obsługującego elektroniczną licytację ruchomości. System e-licytacji powinien zacząć działać w ciągu 6 miesięcy i udostępniony został link do prototypu - makiety tego systemu.

System e-licytacji ma działać podobnie do znanych aukcji internetowych.

Co ważne, zgodnie z nowymi przepisami komornik będzie dokonywał sprzedaży w tej formie jedynie ruchomości i to na wniosek wierzyciela.

Warunkiem korzystania z elektronicznego systemu licytacji komorniczych i udziału w nieograniczonej liczbie e-licytacji będzie, podobnie jak w innych systemach aukcji internetowych założenie konta. Można będzie się posługiwać także bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Przedmiot licytacji będzie „ wystawiony" na sprzedaż przez co najmniej siedem dni, a ponadto zakończenie licytacji odbędzie się w godzinach urzędowania sądu rejonowego, przy którym działa komornik. - Zarówno udzielenie przybicia dla najwyższej zaoferowanej ceny, jak i zawiadomienie o przybiciu doręczane będzie licytantom za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Nabywca będzie obowiązany zapłacić cenę nabycia w dniu następnym po doręczeniu zawiadomienia o przybiciu, a cenę nabycia może będzie uiścić również elektronicznie - możemy przeczytać w serwisie problemznakazem.pl.

W toku trwającej licytacji elektronicznej licytanci będą widzieć jedynie swoje identyfikatory i postąpienia. Dane osobowe licytantów aż do zakończenia jej trwania będzie znał jedynie komornik sądowy. W chwili zakończenia licytacji system automatycznie ustali licytanta, który zaofiarował najwyższą cenę ujawniając też dane licytantów biorących udział w licytacji oraz wysokość oferowanej przez nich ceny. Za pomocą systemu będzie można także złożyć skargę na przybicie oraz składać inne wnioski i oświadczenia (np. oświadczenie o zrzeczeniu się nabycia ruchomości).