Izba Dyscyplinarna rozpatrywała odwołanie obrońcy prokuratora od wyroku Sądu Dyscyplinarnego przy Prokuratorze Generalnym. W czerwcu sąd ten uznał, że Wojciech Sadrakuła, prokurator Prokuratury Generalnej (obecnie Krajowej) w stanie spoczynku, jest winny popełnienia deliktu dyscyplinarnego, polegającego na wypowiadaniu się w 2016 roku w Sejmie o Trybunale Konstytucyjnym, bez wcześniejszego zawiadomienia o tym Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego.

Czytaj więcej

Dyscyplinarka dla prokuratora w stanie spoczynku za lekcję konstytucji dla uczniów?

Jak pisał portal oko.press, Sadrakuła w Sejmie wypowiadał się na temat projektów nowelizacji ustawy o TK. I mówił tam, dlaczego Trybunał powinien być niezależny od polityków. I za to sąd dyscyplinarny ukarał go upomnieniem.

W środę orzeczenie to podtrzymała Izba Dyscyplinarna w składzie: Konrad Wytrykowski - przewodniczący, Paweł Zubert oraz Anna Lichy - ławnik.

Sygn. akt II DOW 47/21

Czytaj więcej

Wojciech Sadrakuła
Prokurator Wojciech Sadrakuła skarży do TK ustawę o prokuraturze