Kadencja obecnego sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - prof. dr hab. Krzysztofa Wojtyczka - upływa 31 października 2021 r. Do dnia 3 grudnia 2021 r. władze polskie zostały zaproszone do przedłożenia Zgromadzeniu Parlamentarnemu RE nowej listy trojga kandydatów. Poprzednia lista kandydatów, przedłożona przez ministra spraw zagranicznych 8 marca 2021 r. została odrzucona 9 kwietnia 2021 r. przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy.

Na urząd polskiego sędziego ETPCz kandyduje adw. prof. UŚ dr hab. Jacek Barcik, członek Rady Programowej Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych Naczelnej Rady Adwokackiej. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej podjęło uchwałę, w której rekomenduje i popiera jego kandydaturę.

Czytaj więcej

Europejski Trybunał Praw Człowieka
19 kandydatów na polskiego sędziego ETPC

- Pan Mecenas prof. Jacek Barcik to znakomity ekspert prawa europejskiego i międzynarodowego. Ma doświadczenie zarówno akademickie jaki i praktyczne. To doskonały kandydat na stanowisko sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – podkreśla adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.

Mec. Jacek Barcik jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Śląskiego i doktorem habilitowanym nauk prawnych o specjalności prawo międzynarodowe publiczne, prawo Unii Europejskiej. Pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Jako adwokat reprezentował klientów w postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, przygotowując skargi.