Zadanie stojące przed studentami to napisanie eseju lub referatu dotyczącego historycznych lub współczesnych problemów języka prawniczego i prawnego.

Celem organizatorów jest popularyzacja wiedzy o terminologii prawniczej. Jest to już czwarta edycja konkursu. [b]„Rz” objęła nad tym wydarzeniem patronat medialny[/b].

Konkursowe eseje mogą przesłać wszyscy żacy działających w Polsce uczelni, niezależnie od tego, na jakim kierunku studiują. Jedynym ograniczeniem jest wiek. Konkurs skierowany jest bowiem wyłącznie do osób, które nie ukończyły 26 lat. Na przesłanie rozprawy jest czas do 10 kwietnia. Można to zrobić drogą elektroniczną. Praca nie powinna przekraczać 15 stron (w uzasadnionych wypadkach może być nieco obszerniejsza).

Honorowy patronat nad konkursem objęli prof. Stanisław Dubisz, dziekan Wydziału Polonistyki, oraz prof. Krzysztof Rączka, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Partnerem akcji jest Fundacja Języka Polskiego.

Zwycięzców, na których czekają nagrody ufundowane przez wydawnictwo CH Beck (główny sponsor konkursu), poznamy 16 kwietnia w trakcie specjalnej konferencji „Prawo, język, media”, która odbędzie się w dawnej bibliotece UW. Wydarzenie to będzie połączone z czwartym ogólnopolskim dyktandem prawniczym.

Studenci zainteresowani udziałem w konkursie więcej informacji mogą znaleźć na stronie internetowej [link=http://www.iuris.uw.edu.pl]www.iuris.uw.edu.pl[/link].