Sąd uznał, że rozmyślne wyznaczanie czynności egzekucyjnej z naruszeniem właściwości miejscowej narusza powagę urzędu komornika.

Komornik sądowy został oskarżony, że nie podejmując czynności przez 123 dni, dopuścił się nieuzasadnionej zwłoki w działaniach, co przyniosło szkodę wierzycielowi. Nie ustalił też prawidłowego adresu dłużnika, chociaż wydał zarządzenie przeszukania mieszkania w celu ustalenia jego aktualnego miejsca pobytu.

Czytaj także: Prawnicy o nadużywaniu postępowania nakazowego w sprawach gospodarczych

Wierzyciel wniósł przeciwko niemu oskarżenie do Komisji Dyscyplinarnej przy Krajowej Radzie Komorniczej.

Sąd pierwszej instancji uniewinnił komornika. Decyzji tej sprzeciwił się rzecznik dyscyplinarny przy Krajowej Radzie Komorniczej, podnosząc zarzut błędnej wykładni norm kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o komornikach sądowych. W jego ocenie czyn komornika należy uznać za rażąco naruszający przepisy.

Uniewinnienie uchylił Sąd Apelacyjny w Poznaniu, określając jako całkowicie nieprzekonujące argumenty Komisji Dyscyplinarnej, iż zaniechanie obwinionego było usprawiedliwione informacjami o potencjalnej skuteczności egzekucji z innych należności dłużnika. W rzeczywistości przez to zaniechanie należności na rzecz wierzyciela nie były egzekwowane ze świadczenia, jakie dłużnik uzyskiwał. Jedyną okolicznością łagodzącą dla komornika, jakiej dopatrzył się sąd, jest to, że uchylił wydane przez siebie zarządzenie.

SA nie miał jednak wątpliwości, iż nie powinno to oznaczać uniewinnienia oskarżonego, a jedynie zmianę kwalifikacji prawnej czynu. Sąd pierwszej instancji pominął bowiem, że swoim zarządzeniem obwiniony wyznaczył czynność otwarcia lokalu pod adresem znajdującym się we właściwości organów egzekucyjnych działających nie w obszarze Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, lecz w innej miejscowości.

– Co istotne, obwiniony miał pełną świadomość, że takie zarządzenie jest niezgodne z art. 8 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych. Przepis o otworzeniu i przeszukaniu lokalu nie może być wykorzystywany (z pełną świadomością) do wyznaczania czynności egzekucyjnych niezgodnie z obowiązującą właściwością miejscową po to, aby „ustalić miejsce pobytu dłużnika" – uzasadniał stanowisko SA sędzia Henryk Komisarski.

SA podkreślił, że rozmyślne wyznaczanie czynności egzekucyjnej z naruszeniem właściwości miejscowej należy ocenić jako nieetyczne i gorszące, a zatem przynoszące ujmę urzędowi komornika.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

Sprawa zostanie przekazana sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania.

Sygnatura akt: IIAKa195/20