W piątek w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury zakończył się pierwszy etap egzaminu zawodowego dla kandydatów na prokuratorów. Przystąpiły do niego 92 osoby, w tym 58 aplikantów szkoły i 34 asystentów prokuratorów. W czwartek (8 września 2016 r.) rozpoczął się dwudniowy egzamin pisemny. Pierwszego dnia kandydaci rozwiązywali zadanie praktyczne z prawa karnego. Była to apelacja w sprawie o oszustwo. W drugim dniu zdający musieli się zmierzyć z zadaniami praktycznymi z prawa cywilnego i administracyjnego. W pierwszym przypadku mieli do napisania pozew o zaprzeczenie ojcostwa wraz z wnioskiem o ustalenie kuratora. W drugim – sprzeciw od decyzji w przedmiocie wydania prawa jazdy. W tym roku zdający po raz pierwszy pisali prace komputerowo, nie zaś ręcznie, jak w ostatnich latach. W ciągu trzech tygodni komisje sprawdzą prace, ogłoszą wyniki części pisemnej i zdający przystąpią do części ustnej.

Dwa dni wcześniej przed przyszłymi prokuratorami egzamin w Krakowie zdawali kandydaci na sędziów. Do egzaminu dopuszczono 141 osób – w tym 92 aplikantów szkoły, 10 referendarzy sądowych i 39 asystentów sędziów.

W pierwszym dniu zdający opracowali zadanie polegające na sporządzeniu orzeczenia wraz z uzasadnieniem w sprawie karnej. Drugiego dnia opracowywali zadanie polegające na sporządzeniu orzeczenia wraz z uzasadnieniem w sprawie cywilnej.