Uszczelnianie systemu opłat za śmieci przy pomocy ZUS i KRUS

Udostępnianie danych osobowych przez organy administracji związkom międzygminnym musi się odbywać na podstawie wynikającej z przepisów ustawy.

Aktualizacja: 22.07.2020 14:21 Publikacja: 22.07.2020 14:01

Uszczelnianie systemu opłat za śmieci przy pomocy ZUS i KRUS

Foto: Adobe Stock

Jeden ze związków międzygminnych, powołany do prowadzenia gospodarki komunalnej na terenie kilku gmin w województwie mazowieckim, wystosował do mieszkańców pismo. Przypomina w nim o obowiązku zgłaszania wszystkich dodatkowych osób przebywających czasowo (pracownicy sezonowi) na nieruchomości, do opłaty za gospodarowanie odpadami. W piśmie podkreślono, że związek ma obowiązek uszczelniania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym celu może pozyskiwać informacje z innych jednostek w celu zebrania dowodów poświadczających fakt przebywania osób zamieszkujących czasowo. Wśród tych jednostek wskazano m.in. KRUS, ZUS, Powiatowy Urząd Pracy czy Urzędy Gminy.

Nasza czytelniczka ma wątpliwości dotyczące legalności takiego pozyskiwanie informacji. – Czy związek międzygminny ma prawo żądać od organów administracji (np. ZUS, KRUS, Powiatowy Urząd Pracy) danych mieszkańców zrzeszonych w związku gmin oraz cudzoziemców przebywających na danym terenie? – zapytała.

Piotr Liwszic - ekspert ds. ochrony danych w ODO 24 sp. z o.o – zwraca uwagę, że związek międzygminny, zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym powstaje jedynie w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych gminy. Jednym z zadań publicznych gminy jest obliczenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6n ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Ekspert wyjaśnia, że udostępnianie danych osobowych przez organy administracji (ZUS, KRUS, Powiatowy Urząd Pracy) związkom międzygminnym odbywać się musi na podstawie wynikającej z przepisów ustawy.

- Nie odnajduję takich przepisów sektorowych, które legalizowałby przekazania związkowi międzygminnemu danych osobowych mieszkańców w nim zrzeszonych oraz cudzoziemców przebywających czasowo w danej nieruchomości – zaznacza Piotr Liwszic.

Jednocześnie ekspert z ODO 24 zwraca uwagę, że to na radzie gminy, a więc także na związku międzygminnym, ciąży obowiązek wskazania każdemu mieszkańcowi informacji dotyczących przetwarzania jego danych osobowych. Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada gminy w drodze uchwały ustanawia wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz informacje wskazane w art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Przekazanie takich informacji umożliwi mieszkańcom gminy pozyskanie wiedzy na temat podstaw prawnych przetwarzania ich danych osobowych. Wśród tych informacji może znajdować się wskazanie podstawy prawnej pozwalającej związkowi na uzyskanie od organów administracji danych mieszkańców.

- Warto podkreślić, że każdej osobie, która posiada wątpliwości co do tego, czy związek międzygminny przetwarza jego dane osobowe zgodnie z przepisami przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podejmując działania w celu wyjaśnienia skargi zbada on szczegółowo przedmiotową sytuację – wyjaśnia ekspert.

Sądy i trybunały
Sędzia Piebiak może stracić immunitet. Oskarża go były lider KOD
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Konsumenci
Frankowicze mają nowy sposób na banki. Donoszą do prokuratury
Podatki
Ryczałtowcy chcą dzielić biznes, by obniżyć składkę zdrowotną
Praca, Emerytury i renty
Będzie dodatkowa waloryzacja emerytur i rent. Rząd odsłania karty
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Nieruchomości
Mieszkania społeczne. Koniec wyodrębniania na własność