Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Jej celem jest większa ochrona i upowszechnianie wiedzy o zbiorach o szczególnym znaczeniu, które znajdują się poza granicami Polski. Pomóc ma w tym stworzenie nowoczesnych i otwartych instytucji kultury, które zajmą się ochroną, zabezpieczeniem i konserwacją zbiorów. Rząd chce dać na to rocznie ok. 30 mln zł. Instytucje kultury, utworzone przez ministra, będą realizować zadania przy pomocy jednostek, które mają siedzibę i prowadzą działalność kulturalną poza granicami Polski. Utworzą ekspozycje dla zwiedzających z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Przełożyć ma się to na wzrost zainteresowania polskim dziedzictwem oraz efektywną promocję kultury polskiej na świecie.

Czytaj więcej

Domy kultury i muzea muszą pokryć swoje wydatki

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu