Nowe przepisy umożliwiają przekazywanie z budżetu województwa dotacji celowych albo podmiotowych dla WORD-ów na zadania publiczne. Nie będą mogły one przekroczyć 50 proc. kosztów jego działalności. Zasady udzielania dotacji określi uchwałą sejmik województwa. Udzielenie dotacji nastąpi na podstawie umowy marszałka województwa z dyrektorem ośrodka. Warunki wynagrodzenia egzaminatorów określi sejmik. Nie mogą być mniej korzystne niż te dotychczasowe.

Podstawa prawna: nowela z 4 listopada, DzU z 13 grudnia, poz. 2589

Czytaj więcej

Droższy egzamin na prawo jazdy