Można przekształcić użytkowanie wieczyste we własność na dwa sposoby.

Pierwszy opiera się na ustawie z 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Wprowadza ona obowiązkowe bonifikaty przy przekształceniu w wysokości 50 lub 90 proc. należnych opłat.

Drugi wiąże się z tym, że w części miast (przede wszystkim tych dużych) podjęte  uchwały także przewidują bonifikaty, i to często korzystniejsze od tych z ustawy,  bo wynoszące  nawet  95 proc. opłaty.

Najwięcej przekształceń odbywa się  na podstawie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Wielu użytkowników wieczystych chce skorzystać z możliwości ustawowego przekształcenia, dopóki jeszcze ono istnieje. W sierpniu bowiem przepisy te przestaną obowiązywać i nie będzie można ich stosować do przekształceń.

Jaka jest teraz praktyka

W Olsztynie i Poznaniu obowiązuje 90-proc. bonifikata przy przekształceniu we własność  użytkowania wieczystego nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.

W ubiegłym roku w Olsztynie na podstawie uchwały tylko jedna osoba fizyczna skorzystała z możliwości wykupu z upustem. Nieruchomości wykupiło także 11 firm oraz osób prowadzących działalność gospodarczą. Im upusty jednak już nie przysługiwały.

– Przewłaszczeń na podstawie ustawy z 2005 r. w ubiegłym roku było znacznie więcej. W sumie wydano w Olsztynie 102 decyzje, w tym: pięć dotyczyło nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi należącymi do wspólnot mieszkaniowych, dwie – gruntów z blokami spółdzielni mieszkaniowych, 59 – nieruchomości z garażami, oraz 35 – z budynkami jednorodzinnymi. W 2011 r. Olsztyn wydał na podstawie ustawy 14 decyzji. Wniosków zaś w tej sprawie wpłynęło 50.

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

– W tej chwili przygotowujemy się do ich realizacji – wyjaśniła Aneta Szpaderska z Urzędu Miasta w Olsztynie.

Z kolei w Poznaniu w 2011 r. wydano w sumie 127 decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Rok wcześniej wydano ich 290.

– Więcej  było decyzji z bonifikatami wydanymi na podstawie ustawy (ok. 60 proc.)  aniżeli na podstawie  uchwały Rady Miasta Poznania – ocenia Anna Szpytko z Urzędu Miasta w Poznaniu.

W Krakowie jest nieco inaczej. Użytkowanie wieczyste przekształca się we własność tylko na podstawie ustawy.

– Na 1 stycznia 2011 r.  zarejestrowanych było 2647 wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W pierwszym kwartale 2011 r.  wpłynęło kolejnych 736 wniosków – mówi Kinga Sadowska z Urzędu Miasta w Krakowie.

W 2010 r. miasto zdecydowało się na przekształcenie w 480 wypadkach, a w 2011 r. – na razie w 154.

Wkrótce koniec

To od użytkownika wieczystego zależy, który system wybierze (ustawa czy uchwała). Nie wszyscy jednak mają wybór. W wielu miastach (głównie mniejszych) i miejscowościach rady miast (gmin) nie zdecydowały się na wprowadzenie przekształcenia użytkowania wieczystego we własność z bonifikatami. Oznacza to, że tam można korzystać tylko z tych, które przewiduje ustawa.

Wkrótce jednak ta możliwość zniknie. W sierpniu wejdzie w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 26 stycznia 2010 r. Sędziowie zdecydowali w nim, że przepisy tej ustawy nie mogą narzucać gminom, jakie mają stosować bonifikaty.

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki

r.krupa@rp.pl

Jakie są propozycje zmian

W tej chwili w Sejmie trwają prace nad kilkoma projektami ustaw dotyczącymi użytkowania wieczystego. Najbardziej radykalny jest projekt posłów PiS. Przewiduje on przekształcenie użytkowania wieczystego we własność z mocy prawa. Wystarczyłoby złożyć wniosek w tej sprawie (projekt jest po pierwszym czytaniu). Z kolei posłowie PO chcą, by wszyscy użytkownicy wieczyści, którym to prawo przysługiwało 13 października 2005 r., mogli przekształcić je we własność. W tej chwili mogą to zrobić tylko osoby fizyczne i prawne (w tym spółdzielnie mieszkaniowe) dysponujące nieruchomościami na cele mieszkaniowe albo rolne (projekt ma wpłynąć do laski marszałkowskiej). Jest także projekt senacki. Realizuje on wyrok TK. Przewiduje, że to same miasta będą decydować, czy chcą stosować bonifikaty, a jeżeli tak, to w jakiej wysokości (wpłynął do laski marszałkowskiej).

Czytaj także w artykułach:

Czytaj także w serwisach:

» Samorząd » Nieruchomości gminne i powiatowe

» Prawo dla Ciebie » Nieruchomości » Własność i inne prawa do nieruchomości » Użytkowanie wieczyste