Gdyby mimo to nasz rodak chciał zatrudnić się na Węgrzech, musi na początek się zameldować. Jeśli jego pobyt będzie przekraczał trzy miesiące, ma obowiązek uzyskać w Centrum Regionalnym Urzędu do spraw Imigracji i Obywatelstwa zezwolenie i kartę pobytu.

Szansę na znalezienie pracy mają przede wszystkim pracownicy fizyczni (na budowach, w przemyśle przetwórczym, w handlu), a także pielęgniarki, lekarze, informatycy i finansiści.

Umowa o pracę musi zostać zawarta w formie pisemnej i powinna regulować następujące kwestie: miejsce wykonywania pracy, nazwę stanowiska lub zakres obowiązków, wysokość wynagrodzenia. Jeśli pracownik zostanie zatrudniony dodatkowo w innej firmie, musi zawiadomić o tym swojego pierwszego pracodawcę.

Okres próbny wynosi co do zasady 30 dni. Niektóre układy zbiorowe dopuszczają jednak możliwość wydłużenia go do trzech miesięcy.

Umowa na czas określony nie może przekraczać pięciu lat. Jeśli pracownik pracuje przynajmniej jeden dzień dłużej, niż przewidziano w takiej umowie, automatycznie przekształca się ona w umowę na czas nieokreślony. Istnieje również możliwość zawarcia umowy – na czas określony lub nieokreślony – o pracę wykonywaną w domu. Musi być w niej ustalony taki limit obowiązków, aby pracownik mógł uzyskać co najmniej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia miesięcznego. Wypowiedzenie umowy o pracę zawsze musi mieć formę pisemną. Jeśli rezygnację składa pracownik, to okres wypowiedzenia wynosi minimum 30 dni, a maksimum rok. Inaczej jest tylko, gdy trwa okres próbny. Wtedy obie strony mogą wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez podawania przyczyny.

Minimalne miesięczne wynagrodzenie na Węgrzech wynosi ok. 53 tys. forintów, czyli ok. 1000 zł.

Średnie miesięczne wynagrodzenie to ok. 86 tys. forintów, czyli ok. 1600 zł. Tyle właśnie zarabiają np. nauczyciele, ale już np. urzędnicy średniego szczebla nawet ponad dwa razy tyle.

Za pracę na zmiany przysługuje dodatkowo 15 proc. pensji. Nadgodziny i praca w nocy płatne są w wysokości 150 proc. wynagrodzenia podstawowego, a w czasie świąt państwowych 200 proc. Osoba, która zastępuje kolegę, może liczyć na dodatkowe 25 proc. pensji.

Dzień pracy na Węgrzech wynosi co do zasady osiem godzin i nie może być przedłużony do więcej niż 12 godzin. Osobom pracującym bez przerwy przez więcej niż sześć godzin należy się 20-minutowa przerwa po trzech godzinach pracy. W ciągu doby każdy jest uprawniony do 11-godzinnego nieprzerwanego wypoczynku, a w ciągu tygodnia do dwóch dni wolnych, z których jednym powinna być niedziela.

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

Czas pracy może zostać skrócony, jeżeli pracownik zatrudniony jest w warunkach szkodliwych bądź niebezpiecznych dla zdrowia. Urlop wypoczynkowy wynosi od 20 do 30 dni, w zależności od wieku pracownika (im jest on starszy, tym urlop dłuższy).

Kobiety mają prawo do 27 tygodni płatnego urlopu macierzyńskiego.

Węgierski podatek dochodowy jest progresywny i wynosi od 18 proc. do 38 proc. Składki ubezpieczeniowe są wysokie i wynoszą łącznie 30 proc. Z tego 18 proc. przeznaczane jest na świadczenie emerytalne, a 11 proc. na świadczenia zdrowotne.

Więcej informacji na temat zatrudnienia na Węgrzech m.in. na stronach: