Pierwszym z siedmiu prezentowanych kandydatów jest historyk Andrzej Sulima Kamiński, profesor katolickiego Uniwersytetu Georgetown w Waszyngtonie, który propaguje na świecie wiedzę o obywatelskiej wspólnocie wielu narodów, jaką była I Rzeczpospolita.

Urodził się w 1935 r., doktorat obronił na Uniwersytecie Jagiellońskim, w 1970 r. został profesorem na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. Jest pomysłodawcą cyklicznej międzynarodowej konferencji naukowej „Recovering Forgotten History", na której badacze z różnych stron świata wspólnie recenzują najpopularniejsze anglojęzyczne podręczniki akademickie do historii pod kątem dziejów Europy Środkowo-Wschodniej. To jeden z najbardziej skutecznych programów polityki historycznej w duchu Giedroycia.

Dzięki szeroko zakrojonej działalności badawczej i dydaktycznej prof. Kamińskiego w światowej historiografii kształtuje się nowa szkoła badania dziejów Polaków, Żydów i Rusinów w naszym regionie. Wielu z jego uczniów jest profesorami w Izraelu, USA i na Ukrainie.

Sylwetki kolejnych sześciu kandydatów zaprezentujemy w najbliższych dniach. Laureata Nagrody „Rzeczpospolitej" im. Jerzego Giedroycia, przyznawanej za działalność zgodną z polską racją stanu, którą jest porozumienie z narodami Europy Środkowo-Wschodniej, poznamy 4 grudnia.