Czasy niepewności – jak w nich budować rezyliencję miast

„Ośrodki miejskie są niezwykle efektywną formą terytorialnej organizacji działalności człowieka" – piszą autorzy opracowania „Rozwój polskich miast. Wybrane zagadnienia".

Publikacja: 08.04.2022 01:00

Materiał partnera

O miastach i ich odporności porozmawiamy 11 kwietnia o godz. 13.10 podczas Europejskiego Kongresu Samorządów w Mikołajkach, w ramach którego odbędzie się panel dyskusyjny.

Zaproszeni eksperci dyskutować będą o szansach i wyzwaniach polskiego samorządu na drodze do osiągnięcia rezyliencji miejskiej. Organizatorem panelu jest Fundacja Veolia Polska, która od lat promuje ideę rezyliencji miejskiej.

Rezyliencja (ang. resilience) często tłumaczona jest jako odporność, ale znaczy o wiele więcej. To sprężystość, która pozwala po każdym wstrząsie wrócić do sytuacji wyjściowej, chociaż często już o innym kształcie niż przed kryzysem. Pojęcie rezyliencji miejskiej („urban/city resilience") dotyczy zdolności miasta do radzenia sobie ze zmianami i zdarzeniami niszczycielskimi, takimi jak: katastrofy naturalne, kryzysy demograficzne i migracyjne, problemy ekonomiczne. To także umiejętność regeneracji dzięki wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań przez lokalne władze miast. Umożliwia ona rozwiązywanie problemów w sposób, który zapewnia powrót do codziennego funkcjonowania po kryzysie i gwarantuje – dzięki uczeniu się i wyciąganiu wniosków – długookresowy rozwój. Rezyliencja miejska daje szansę spojrzeć na miasta jak na złożone ekosystemy przy uwzględnieniu ich wielowymiarowego charakteru, potencjału rozwojowego, ale także poprzez śledzenie dynamiki zakłóceń. Pozwala na zrozumienie i przewidywanie trajektorii zmian, umożliwiając jednocześnie budowę mechanizmów, które mogą im zapobiegać lub je niwelować w przyszłości.

Historia pokazuje, że nagłe zmiany są trudne, ale z drugiej strony ich tymczasowość i nagłość są szansą do innowacji. Ujawniają potencjał i pokazują, jak z trudności można wyjść obronną ręką. Do takich szans można zaliczyć zmianę struktury społecznej polskich miast, do których przybywają ukraińskie rodziny, czy też przyspieszenie transformacji energetycznej Polski w stronę odnawialnych źródeł energii.

Jak wobec tych zagrożeń powinni postępować współcześni liderzy? Jakie strategie przyjąć, aby budować odporność społeczności i własną? Jakie jeszcze turbulencje nas czekają i czy można się na nie przygotować?

Na te wszystkie pytania postarają się odpowiedzieć goście Fundacji Veolia Polska, którzy wezmą udział w panelu dyskusyjnym podczas Europejskiego Kongresu Samorządów w Mikołajkach „Czasy niepewności – jak w nich budować rezyliencję miast?". Panelisci: Krystyna Danilecka-Wojewódzka, prezydent Słupska; Michał Domaradzki, dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta st. Warszawy; Dalida Gepfert, prezes zarządu i dyrektor generalny Veolia Energia Poznań SA; Marta Majewska, burmistrz Hrubieszowa; Kacper Nosarzewski, partner w firmie 4CF; Bartłomiej Orzeł; pełnomocnik premiera ds. Czystego Powietrza. Prowadzenie: Dorota Zawadzka-Stępniak, dyrektor Departamentu Energii i Zmian Klimatu w Konfederacji Lewiatan.

Materiał partnera

Materiał partnera

O miastach i ich odporności porozmawiamy 11 kwietnia o godz. 13.10 podczas Europejskiego Kongresu Samorządów w Mikołajkach, w ramach którego odbędzie się panel dyskusyjny.

Pozostało 93% artykułu
Materiał partnera
Najważniejsza jest idea demokracji. Także dla gospodarki
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Wydarzenia Gospodarcze
Polacy szczęśliwsi – nie tylko na swoim
Materiał partnera
Dezinformacja łatwo zmienia cel
Materiał partnera
Miasta idą w kierunku inteligentnego zarządzania
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Materiał partnera
Ciągle szukamy nowych rozwiązań