Już jest elektroniczny Krajowy Rejestr Zadłużonych

Od 1 grudnia każdy może sprawdzić, czy w stosunku do danej firmy nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne lub ogłoszona upadłość. A także, czy dłużnik nie złożył wniosku restrukturyzacyjnego lub o ogłoszenie upadłości.

Publikacja: 14.12.2021 22:00

Musimy budować nowe usługi – deklarowali przedstawiciele MS.

Musimy budować nowe usługi – deklarowali przedstawiciele MS.

Foto: Małgorzata Chełmińska

„Rzeczpospolita" jest patronem medialnym Kongresu „Finansowanie przedsiębiorstw w restrukturyzacji"

Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ) zastąpił przewidziany w prawie restrukturyzacyjnym, jednak nigdy niewprowadzony, Centralny Rejestr Upadłości i Restrukturyzacji. Według ustawy o KRZ z 6 grudnia 2018 r. rejestr miał zacząć działać od 1 grudnia 2020 r. Ostatecznie, po kolejnych zmianach w ustawie, nastąpiło to 1 grudnia 2021 r.

– To była dwudziestomiesięczna wielka, ciężka praca kilkudziesięciu, może nawet kilkuset osób, które z obu stron – zamawiającego i wykonawcy – dokonały tego wyczynu. KRZ ma dla nas bardzo wielkie znaczenie także z tego względu, że w warstwie technologicznej jest to najnowocześniejsze rozwiązanie teleinformatyczne w resorcie. Od 1 grudnia trwają intensywnie prace nad systemem, ulepszamy go i uzupełniamy o kolejne elementy – powiedział Zbigniew Wiśniewski, dyr. Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości (MS). Jak ocenił, ten pierwszy okres rozwijania systemu potrwa do przełomu I i II kw. 2022 r.

Dodał, że MS wsłuchuje się przy tym w głosy dotyczące działania KRZ – także przy okazji takich wydarzeń, jak Konferencja Naukowa – Kongres Restrukturyzacyjny „Finansowanie przedsiębiorstw w restrukturyzacji", w trakcie którego dobywała się dyskusja poświęcona KRZ – szukając inspiracji do jego rozwoju. Przypomniał także, że od 1 lipca funkcjonuje elektroniczny Krajowy Rejestr Sądowy.

Grzegorz Mróz, wicedyrektor Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w MS, dodał, że samo uruchomienie KRZ to dopiero początek drogi. – Musimy budować nowe usługi i dbać o to, by użytkownicy, beneficjenci tego systemu czerpali z niego jak najwięcej korzyści – powiedział.

Swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi KRZ dzielili podczas debaty sędzia Emil Szczepanik, naczelnik Wydziału Nadzoru nad Doradcami Restrukturyzacyjnymi w Departamencie Zawodów Prawniczych MS, dr hab. Anna Hrycaj, prof. Uczelni Łazarskiego, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością, dr Piotr Kędzierski, sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, oraz r.pr. Karol Tatara, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, wiceprzewodniczący INSO – Sekcji Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Instytutu Allerhanda w Krakowie.

„Rzeczpospolita" jest patronem medialnym Kongresu „Finansowanie przedsiębiorstw w restrukturyzacji"

Wydarzenia Gospodarcze
Jak w praktyce budować w Polsce silne metropolie
Wydarzenia Gospodarcze
Sztuczna inteligencja biegłego rewidenta nie zastąpi
Materiał partnera
Jak zatrzymać talenty w branży audytorskiej?
Wydarzenia Gospodarcze
Gala XXV edycji Rankingu Lista 500 „Rzeczpospolitej” podczas Impact’2023
Wydarzenia Gospodarcze
Szybko zbliża się kolejny Europejski Kongres Samorządów
Wydarzenia Gospodarcze
Lokalne inwestycje napędzają gospodarkę