Materiał powstał we współpracy z Oracle

– Najważniejszym kierunkiem, jeśli chodzi o transformację cyfrową przedsiębiorstw, jest automatyzacja zadań, w szczególności w działach finansowych, tak aby uwolnić zasoby ludzkie. Pozwoli to firmom uwolnić dyrektorów finansowych i ich zespoły od części bardziej prozaicznych aspektów ich pracy, by mogli skupić się na strategicznych decyzjach i bardziej kluczowych obowiązkach – uważa Paweł Jędrusik, dyrektor sprzedaży aplikacji w Oracle Polska.

Zwraca także uwagę na zmieniającą się rolę dyrektora finansowego w stronę bycia jednym z głównych doradców przy strategicznych inicjatywach w przedsiębiorstwie.

– Możliwość zautomatyzowania wielu różnych procesów biznesowych – gdzie wcześniej było to trudne ze względu na ograniczenia technologiczne – dają chociażby rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej. Prowadzi to do szeregu korzyści dla firmy. Oprócz wzrostu efektywności i możliwości zwinnego zarządzania projektami, pozwala także na lepsze dostosowanie się do wymogów prawnych czy do regulacji – dodał ekspert prowadzący panel „Innowacyjne finanse: digitalizacja i automatyzacja procesów – wyzwania i korzyści z transformacji cyfrowej" w trakcie IV CFO Strategy & Innovation Summit w Warszawie.

Podkreślił, że doświadczenie pandemii pokazało, jak ważna jest umiejętność dostarczenia konkretnych wartości biznesowych i zarządzania operacjami na poziomie globalnym. – Wiele firm intensywnie inwestuje w rozszerzanie oferty globalnych usług biznesowych – wskazał Paweł Jędrusik.

Określić priorytety

Jak więc budować zwinną organizację, gotową na wyzwania przyszłości? – Nasza podróż w tym kierunku rozpoczęła się kilka lat temu, od decyzji o stopniowym przeniesieniu do chmury naszych procesów i aplikacji. Wskazaliśmy priorytetowe aplikacje i usługi, które mogą przynieść największą wartość naszym interesariuszom, a także nam w obszarze finansów – powiedział Piotr Malinowski, dyrektor działu finansów i danych w NatWest Polska.

– Już na początku podjęliśmy bardzo ważną decyzję, że odpowiedzialność za transformację powierzymy finansom. To wcale nie oznacza, że nasz dział IT czy dostawcy są mniej ważni, gdyż są oni nieodzownym elementem tej transformacji. Patrząc z perspektywy czasu, była to decyzja słuszna. Dzięki niej osiągnęliśmy tak ważne zaangażowanie wszystkich zespołów w finansach, a dodatkowo mogliśmy więcej czasu poświecić na transformację naszych procesów, a nie jedynie na aspekt czysto technologiczny – mówił Piotr Malinowski.

Strategiczne obszary

Według Gagana Sabharwala, dyrektora globalnego centrum usług finansowych w HSBC, pandemia przyspieszyła cyfrową transformację o pięć czy nawet dziesięć lat. Kluczowym aspektem jest skupienie się na decyzjach strategicznych, zaś automatyzacja powtarzalnych zadań to jedynie kwestia taktyczna.

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM

– Strategiczną decyzją biznesową HSBC było przeniesienie naszych danych do chmury i zastąpienie rozwiązań klasycznych chmurowymi. Ustrukturyzowanie danych i zagwarantowanie jednego zestawu danych do różnych raportów ma kluczowe znaczenie dla naszej działalności. Branża finansowa i finanse w szczególności to obszar o wysokim poziomie kontroli i regulacji. Dodatkowo wiele produktów finansowych korzysta z oddzielnych systemów, co w efekcie skutkuje dużym rozproszeniem danych i stanowi wyzwanie w zakresie ich ustrukturyzowania. Naszym celem jest stworzenie jednego źródła prawdy, aby zapewnić zgodność z przepisami oraz usprawnić raportowanie wymagane przez regulatorów i interesariuszy firmy – podkreślił ekspert.

O doświadczeniach cyfryzacji w obszarze finansowo-księgowym centrum kompetencyjnego Grupy Kapitałowej Pelion, największej firmy w sektorze ochrony zdrowia w Polsce, mówił Paweł Stanaszek, wiceprezes i dyrektor ds. IT w Business Support Solution (BSS). Jednym z celów i głównych wyzwań w BSS było ujednolicenie procesów i systemów w obszarze finansowym, a także wyrównanie poziomu kompetencji i ich unifikacja. BSS z narzędzi dostępnych na rynku zdecydowała się na rozwiązania chmurowe oferowane przez Oracle. – Ze względu na specyfikę wymagań naszego biznesu, nie mogliśmy sięgnąć po żadne gotowe rozwiązanie z dostępnych na rynku – podkreślił Paweł Stanaszek.

Marcin Sagała, dyrektor ds. IT w Grupie Prudential, także wskazywał na zalety chmury, które sprawiły, że jego organizacja zdecydowała się na migrację do chmurowego systemu ERP. Krok po kroku do chmury trafiają kolejne obszary operacji finansowych firmy. – Jesteśmy bardzo zaawansowani w naszej transformacji cyfrowej – podkreślił Marcin Sagała.

Co można poradzić firmom, które zastanawiają się nad zmianami? – Nie bójcie się transformacji, nie bójcie się chmury. Oczywiście nie jest ona odpowiedzią na wszystkie wyzwania, niemniej umiejętnie wykorzystana sprawdza się w wielu obszarach – podsumował przedstawiciel Grupy Prudential.

Materiał powstał we współpracy z Oracle

zd