"Rzeczpospolita" przygotowała poradnik, w którym dowiesz się, co warto wiedzieć o e-postępowaniu administracyjnym przed urzędami i sądami.

Czytaj w poradniku:

Pismo do urzędu da się wysłać z sieci

Korespondować z polskimi urzędnikami da się nie tylko za pośrednictwem tradycyjnej poczty. Można do tego wykorzystać także internet.

Skargę na decyzję wniesiemy z kanapy

Żeby zaskarżyć rozstrzygnięcie polskich urzędników, nie trzeba wychodzić z domu. Posłuży nam do tego internet.

Do e-korespondencji z sądem musi być skrzynka na ePuap

Żadne pismo o charakterze procesowym, np. skarga, nie może być wysłane zwykłym e-mailem – mówi Tomasz Kolanowski, sędzia NSA.